Служба за информатичко – комуникационе технологије

image_pdfimage_print
Адреса: Ниш, ул. Генерала Тренијеа бр. 11а
Телефон: 018/ 504- 499
Факс: 018/ 504 – 500

Информатор о раду Службе за информатичко – комуникационе технологије


Шеф Службе за информатичко-комуникационе технологије је Игор Здравковић, дипломирани економиста, е-маил: igor.zdravkovic@gu.ni.rs, тел: 504-503

Помоћник Сектора за информатичко – комуникационе технологије: Милун Недељковић, е-маил: Milun.Nedeljkovic@gu.ni.rs, тел: 504-501

Шеф одсека за развој апликација – Жељко Мрчић, е-маил: Zeljko.Mrcic@gu.ni.rs, тел: 504-618

Шеф одсека за ГИС, позивни центар и управљање садржајем – Мирјана Радић, е-маил: Mirjana.Radic@gu.ni.rs, тел: 504-507

Шеф одсека за информатичко – комуникациону инфраструктуру, Милан Раденковић, е-маил: Milan.Radenkovic@gu.ni.rs, тел: 504-504

Шеф одсека за корисничку подршку – Данијела Манић, е-маил: Danijela.Manic@gu.ni.rs, тел: 504-508

 

Служба за информатичко – комуникационе технологије обавља следеће послове:

 • послови на пројектовању, аплицирању и одржавању информационо-технолошког система и географског информационог система за потребе органа Града;
 • послови на обучавању корисника за коришћење информационог система;
 • послови на обезбеђењу инфраструктурне подршке на увођењу и подржавању садржаја Града Нища објављених на интернету;
 • послови на изради софтверске подршке за потребе органа Града;
 • послови на изради и ажурирању веб-странице органа Града;
 • послови на пружању стручне помоћи органима Града у увођењу електронске управе и администрира успостављене системе;
 • послови одржавања сервера и базе података;
 • послови за обезбеђење заштите и интегритета података;
 • послови на обезбеђењу несметане међусобне електронске комуникације органа Града и њихову комуникацију са грађанима и другим субјектима;
 • послови подршке раду корисничких комуникационих терминалних уређаја (телефони, факс уређаји и друго);
 • послови на планирању, развоју, тестирању, имплементацији и редовним функционисању градског позивног центра;
 • послови на обезбеђивању и других услова за рад органа града;
 • учешће у припреми и реализацији Одлуке о буџету Града;
 • учешће у припреми документације за јавне набавке из надлежности Службе.