Стратегија развоја малих и средњих предузећа и предузетништва Града Ниша

image_pdfimage_print

Стратегија развоја малих и средњих предузећа и предузетништва Града Ниша има за циљ да пронађе најбоље путеве којима ћемо неискоришћене потенцијале ставити у функцију.

Основни задатак ове Стратегије је да се уоче проблеми и претворе у пословне шансе, повезујући локалне власти, приватни и цивилни сектор на најбољи могући начин и тако се створе повољни услови за постојећа мала и средња предузећа, промоцију предузетништва, али и за домаће и стране инвеститоре.

У читавом процесу планирања примењиван је партиципативни приступ, у којем су локални актери, а пре свега представници Града и предузетници, са осталим чиниоцима развоја МСПП, као што су Регионална привредна комора Ниш, Национална служба за запошљавање – филијала у Нишу, Регионална агенција за развој МСПП, Бизнис инкубатор центар Ниш, Универзитет у Нишу, и невладине организације, са територије града Ниша узели активно учешће, дајући драгоцене смернице за овај стратешки документ.

Ова Стратегија је резултат тимског рада, чији су чланови из града Ниша, донаторског програма LEDIB, који финансира Влада краљевине Данске и консултантске фирме Maxima Consulting из Београда.