Архива аката 2015/2016 Комисије за спровођење конкурса за избор програма и пројеката од јавног интереса

image_pdfimage_print

Архива 2015-2016

 

Листа вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката по Јавном конкурсу за доделу средстава за подстицање програма или пројеката од јавног интереса која спроводе удружења


Листа вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења – организације особа са инвалидитетом у области социјалне заштите и заштите особа са инвалидитетом на територији Града Ниша у 2016. годиниЛиста вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса које реализују удружења у области заштите животне средине на територији града Ниша

Ближа мерила за избор програма или пројеката са допунским критеријумима и начин бодовања за избор програма и пројеката од јавног интереса које реализују удружења у области заштите животне средине у 2015. години на територији Града Ниша

Листа вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката по Јавном конкурсу за доделу средстава за подстицање програма или пројеката од јавног интереса која спроводе удружења

Јавни конкурс за доделу средстава за подстицање програма или пројеката од јавног интереса која спроводе удружења

Ближа мерила са допунским критеријумима и начином бодовања за доделу средстава за подстицање програма или пројеката од јавног интереса која спроводе удружења

Листа вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката

Ближа мерила са допунским критетијумима и начином бодовања за избор програма или пројеката које реализују удружења – организације особа са инвалидитетом у области социјалне заштите и заштите особа са инвалидитетом на територији Града Ниша

Листа вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса које реализују удружења у области заштите животне средине на територији града Ниша у 2015. години под називом „Зелени Ниш“

Листа о измени и допуни Листе вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката по Jавном конкурсу за доделу средстава за подстицање програма или пројеката од јавног интереса која спроводе удружења

Листа вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса које реализују удружења у области заштите животне средине на територији града Ниша у 2015. години под називом „Зелени Ниш“

Листа о измени и допуни Листе вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката по Jавном конкурсу за доделу средстава за подстицање програма или пројеката од јавног интереса која спроводе удружења

Листа о измени и допуни Листе вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења – организације особа са инвалидитетом у области социјалне заштите и заштите особа са инвалидитетом на територији Града Ниша у 2015. години

Закључак о упућивању Листе вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката Управи за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту, како би Управа припремила Предлог одлуке о избору програма и пројеката којима се из буџета Града Ниша додељују средства за подстицање програма и пројекта или недостајућег дела средстава за финансирање програма и пројеката

Листа вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката по Jавном конкурсу за доделу средстава за подстицање програма или пројеката од јавног интереса која спроводе удружења

Ближа мерила за избор програма или пројеката са допунским критетијумима и начин бодовања за избор програма и пројеката од јавног интереса које реализују удружења у области заштите животне средине у 2015. години, на територији града Ниша, под називом „Зелени Ниш“

Мишљење у вези са Нацртом јавног конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса које реализују удружења у области заштите животне средине на територији Града Ниша у 2015. години под називом „Зелени Ниш“

Листа вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса,које реализују удружења-организације особа са инвалидитетом у области социјалне заштите и заштите особа са инвалидитетом на територији Града Ниша у 2015 години

Ближа мерила са допунским критеријумима и начином бодовања за доделу средстава за подстицање програма или пројеката од јавног интереса која спроводе удружења


Ближа мерила са допунским критетијумима и начином бодовања за избор програма или пројеката које реализују удружења – организације особа са инвалидитетом у области социјалне заштите и заштите особа са инвалидитетом на територији Града Ниша


Мишљење комисије за спровођење конкурса за избор програма и пројеката од јавног интереса


Правилник о ближим критеријумима, начину и поступку доделе средстава или недостајућег дела средстава из буџета града Ниша за подстицање програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења


Решење о образовању Комисије за спровођење конкурса за избор програма и пројеката од јавног интереса


Закључак о отварању странице Комисије за спровођење конкурса за избор програма и пројеката од јавног интереса на званичном сајту Града


Пословник о раду Комисије за спровођење конкурса за избор програма и пројеката од јавног интереса