Европска повеља о родној равноправности на локалном нивоу

image_pdfimage_print

Савет европских општина и региона (ЦЕМР), као асоцијација локалних и регионалних власти из више од 30 земаља Европе, усвојио је 2006. године Европску повељу о родној равноправности на локалном нивоу. До сада је Повељу потписало више од 1370 европских локалних и регионалних управа. У Србији тек 11 општина усвојило је овај важан међународни стратешки документ у области људских и мањинских права. Град Ниш прихватањем Повеље приступио je групи европских градова и општина који су родну политику већ утемељили у све области свог рада.

Европска повеља о родној равноправности на локалном нивоу је документ који даје јасан преглед свих области рада локалне власти у којима је неопходно уважити принцип једнаких могућности. Родна равноправност претпоставља да постоје једнаке могућности за мушкарце и жене да допринесу културном, политичком, економском и социјалном напретку, као и да имају идентичне могућности да уживају све користи од напретка једне заједнице.

Национална стратегија за побољшање положаја жена и унапређење родне равноправности и пратећи акциони план дају одређена овлашћења локалној самоуправи, а најважнијим документом, Законом равноправности полова (“Сл.гласник РС” 104/2009) пред градове и општине стављен је низ задатака.

Стална конференција градова и општина (СКГО) је као Савез градова и општина Србије, у циљу лакше примене Закона о равноправности полова и примене родне перспективе у раду локалних самоуправа, иницирала потписивање Европске повеље о родној равноправности на локалном нивоу. Важност овог међународног документа је у томе што пружа добар преглед политика које су у надлежности локалне самоуправе, а у оквиру којих би примена родне перспективе унапредила квалитет живота грађана и грађанки Ниша.

Комисија за родну равноправност и једнаке могућности као стално тело Скупштине града сматра да су, поред једнакости и спречавања дискриминације, родна равноправност и уродњавање, кроз све активности на локалном нивоу, веома важни за напредак локалне самоуправе и побољшање квалитета живота свих у локалној заједници.