Контролне листе и план рада комуналне инспекције градске општине Палилула

image_pdfimage_print

ГОДИШЊИ ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ – ПАЛИЛУЛА


КЛ- ДУ- 1 -Одлука о димничарским услугама-за ЈП

КЛ- ДУ- 2 -Одлука о димничарским услугама-корисник

КЛ- ИКЉ- 1 Одлука о местима и начину извођења кућних љубимаца на јавним површинама на територији Града Ниша- за ЈП

КЛ- ИКЉ- 2- Одлука о местима и начину извођења кућних љубимаца на јавним површинама на територији Града Ниша- за власника

КЛ- ПП-1- Одлука о постављању пловила на делу обале и водног простора на територији Града Ниша

КЛ- ПП-2- Одлука о постављању пловила на делу обале и водног простора на територији Града Ниша-за власника пловила

КЛ- ПП-3- Одлука о постављању пловила на делу обале и водног простора на територији Града Ниша-манифестације

КЛ- ПП-4- Одлука о постављању пловила на делу обале и водног простора на територији Града Ниша-забране

КЛ-БК-1-Одлука о водоводу и канализацији ЈП

КЛ-ЦИО- 1-Одлука о одржавању чистоће на површинама јавне намене и управљању комуналним отпадом Града Ниша-за вршиоца комуналне услуге

КЛ-ЦИО- 2-Одлука о одржавању чистоће на површинама јавне намене и управљању комуналним отпадом Града Ниша-корисник комуналних услуга

КЛ-ЦИО- 3-Одлука о одржавању чистоће на површинама јавне намене и управљању комуналним отпадом Града Ниша-заштита чистоће

КЛ-ДЗ-1- Одлука о условима за држање домаћих животиња-пси и мацке

КЛ-ДЗ-2- Одлука о условима за држање домаћих животиња-птице и голубови

КЛ-ДЗ-3- Одлука о условима за држање домаћих животиња-копитари и папкари

КЛ-ДЗ-4- Одлука о условима за држање домаћих животиња-живина

КЛ-ГИС-1- Одлука о уредјивању и одржавању гробља и сахрањивању

КЛ-ЈЦ-1-Одлука о јавним чесмама

КЛ-ЈП-1- Одлука о јавним паркиралиштима

КЛ-ЈП-2- Одлука о јавним паркиралиштима

КЛ-ЈР-1- Одлука о јавној расвети

КЛ-ЈР-2- Одлука о јавној расвети

КЛ-КР 1-Одлука о комуналном реду- спољни делови зграде

КЛ-КР 10-Одлука о комуналном реду-расхладни уређаји, апарати, децији аутомобили

КЛ-КР 11-Одлука о комуналном реду- депоновање грађевинског материјала, огревног дрвета и поставлање грађевинске скеле

КЛ-КР 12-Одлука о комуналном реду-раскопавање поврсина јавне намемен и поврсина у јавном корисцењу

КЛ-КР 13-Одлука о комуналном реду-угоститељски објекти

КЛ-КР 2-Одлука о комуналном реду-уређаји на спољним деловима зграда

КЛ-КР 3- Одлука о комуналном реду-површина око зграда и ограде

КЛ-КР 4- Одлука о комуналном реду-површина јавне намене, поврсина у јавном коришћењу и остале површине

КЛ-КР 5- Одлука о комуналном реду- продаја и смештај робе, обављање делатности

КЛ-КР 6-Одлука о комуналном реду- контрола забране кретања, заустављање, паркирање

КЛ-КР 7-Одлука о комуналном реду- подземни пешачки пролази,терени за спорт и забаву, стоваришта, ограде

КЛ-КР 8- Одлука о комуналном реду- уклањање снега и леда са површина јавне намене и површина у јавном коришћењу

КЛ-КР 9-Одлука о комуналном реду-услови и начин постављања објеката и уређаја на површинама јавне намене и површ. у јавном корисцењу

КЛ-ММО-1-Одлука о мањим монтажним објектима-покретна тезга

КЛ-ММО-2-Одлука о мањим монтажним објектима-тенда

КЛ-ММО-3-Одлука о мањим монтажним објектима- отворена башта угоститељског објекта

КЛ-ММО-4-Одлука о мањим монтажним објектима-затвореног типа башта угоститељског објекта

КЛ-ММО-5-Одлука о мањим монтажним објектима-киоск

КЛ-НС-1-Одлука о утврђивању и означавању насељених места

КЛ-ОГ 1-Одлука о оглашавању-оглашавање на отвореном простору

КЛ-ОГ 2-Одлука о оглашавању-оглашавање на отвореном простору-забрањене радње

КЛ-ПИ 1-Одлука о пијацама-управљање пијацама

КЛ-ПИ 2-Одлука о пијацама-обавезе корисника пијачног простора

КЛ-ПИЗ-1-Одлука о одржавању паркова, зелених и рекреационих површина

КЛ-ПИЗ-2-Одлука о одржавању паркова, зелених и рекреационих површина

КЛ-ПИЗ-3-Одлука о одржавању паркова, зелених и рекреационих површина

КЛ-ПСО-1-Одлука о подизању и одржавању споменика и спомен обележја на територији Града Ниша

КЛ-ПСО-2-Одлука о подизању и одржавању споменика и спомен обележја на територији Града Ниша

КЛ-ПСО-3-Одлука о подизању и одржавању споменика и спомен обележја на територији Града Ниша

КЛ-СГ-1-Одлука о сеоским гробљима

КЛ-СГ-2-Одлука о сеоским гробљима

КЛ-СВ-1-Одлука о сеоским водоводима-одбор

КЛ-СВ-2-Одлука о сеоским водоводима-корисник

КЛ-ТЕ-1-Одлука о производњи и снабдевању топлотном енергијом-за вршиоца комуналне делатности

КЛ-ТЕ-2-Одлука о производњи и снабдевању топлотном енергијом-за корисника комуналне услуге

КЛ-ВК-2-Одлука о водоводу и канализацији-корисник

КЛ-ВК-3-Одлука о водоводу и канализацији-искључење

КЛ-ВК-4-Одлука о водоводу и канализацији-септичке јаме

КЛ-ЗХ-1- Одлука о обављању комуналне делатности зоохигијене на територији Града Ниша