Процена утицаја на животну средину

image_pdfimage_print

Јавна књига о спроведеним поступцима и донетим одлукама о процени утицаја на животну средину

  • Евиденција о спроведеним поступцима процене утицаја на животну средину и донетим одлукама: