Повеља Градоначелника

image_pdfimage_print

Повеља Градоначелника је велика европска иницијатива градова потписника за ангажовање на достизању циљева које је ЕУ поставила до 2020. године пакетом мера из области енергетике и акције борбе са климатским променама, кроз смањење емисије штетних гасова на својим територијама за најмање 20% спровођењем локалних Енергетских акционих планова и повећањем употребе и производње обновљиве тзв. „чисте” енергије.

Потписници Повеље Градоначелника обавезали су се да кроз израду и имплементацију локалних Енергетских акционих планова доприносе остваривању циљева Стратегије одрживог енергетског развоја и спровођењу акционог плана за побољшање мера енергетске ефикасности Европске Уније.

На иницијативу Радног тима Града Ниша за сарадњу са асоцијацијом „Energy Cities” и Савета Града Ниша за енергетску ефикасност, Градско веће Града Ниша, фебруара 2011.г је утврдило предлог одлуке о о усвајању Повеље Градоначелника и упутило је Скупштини Града на одлучивање.

Циљ прихватања ове повеље je приступање европским градовима у мисији одрживог енергетског развоја кроз: сталне размене искустава о рационалном коришћењу енергије, примене мера енергетске ефикасности, обновљивим изворима енергије и употреби еколошко прихватљивих горива у урбаним срединама, као и смањењењу емисија штетних гасова за најмање 20%.

Град Ниш се прихватањем ове повеље обавезује да припреми извештај „Попис основне емисије”, припреми и поднесе „Енергетски акциони план” у року од годину дана од дана објављивања извештаја, а затим редовно, на сваке две године након подношења свог „Енергетског акционог плана”, објављује и доставља извештаје о његовом спровођењу Канцеларији за координацију иницијативе „Повеља Градоначелника” у оквиру „Energy Cities”.

Више информација: www.energy-cities.eu, www.eumayors.eu