Секретаријат за културу и информисање

image_pdfimage_print
Адреса: Ул. Орловића Павла 28а
Телефон:  018/ 505 635
Факс: 018/ 505 – 632

ИНФОРМАТОР О РАДУ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА КУЛТУРУ И ИНФОРМИСАЊЕ


Секретаријат за културу и информисање образује се за област културе и информисања.

 

Радно време Секретаријата за културу и информисање је од 7,30 – 15,30 часова.

 

Организациона структура Секретаријата за културу и информисање

 

Организационе унутрашње јединице секретаријата су један сектoр и два одсека.

Сектором руководи руководилац сектора, одсеком руководи шеф одсека.

Особе за контакт:

 

Александра Радосављевић– Секретар Секретаријата, e- mail: Aleksandra.Radosavljevic@gu.ni.rs

Данко Стефановић – Руководилац сектора, e- mail:  Danko.Stefanovic@gu.ni.rs

Павлина Михајленко – Шеф Одсека, e- mail:  Pavlina.Mihajlenko@gu.ni.rs

Марина Петровић – Шеф Одсека, e- mail:  petmarina@gu.ni.rs