Локални акциони план за унапређење положаја Рома на територији Града Ниша за период од 2017. до 2019. године