МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА

image_pdfimage_print

Град Ниш, као јединица локалне самоуправе у Републици Србији успоставља и одржава сарадњу са јединицама локалних самоуправа у земљи и иностранству у складу са Законом о локалној самоуправи и Статутом Града Ниша. Јединице локалне самоуправе могу сарађивати са јединицама локалне самоуправе других држава, у оквиру спољне политике Републике Србије, уз поштовање територијалног јединства и правног поретка Републике Србије, у складу с Уставом и законом. Одлуку о успостављању сарадње, односно закључењу споразума о сарадњи са јединицом локалне самоуправе друге државе, доноси скупштина Града Ниша, уз сагласност Владе Републике Србије.

Поред градова и општина у Србији, Град Ниш негује добре пријатељске односе и односе сарадње са бројним градовима у иностранству и стално проширује мрежу градова са којима сарађује у областима привреде, економије, туризма, комуналних делатности, уметности и културе, омладинских политика, учешћа грађана, одрживог развоја, локалних јавних услуга, локалног економског развоја, социјалног укључивања…

СЛИВЕН, РЕПУБЛИКА БУГАРСКА

Септембра 2019. Град Ниш потписао је Писмо о намерама за успостављање сарадње са Градом Сливеном из Бугарске у оквиру реализације пројекта Уједињена Европа  – сигурност, солидарност и стабилност који Град Сливен реализује заједно са Градом Бидгошчем из Пољске и Градом Нишом из Србије а који је одобрен у оквиру програма Европа за грађане 2018 -2020.

ХАНЏО, НАРОДНА РЕПУБЛИКА КИНА

У септембру 2018. године потписано је Писмо о намерама зa jачање развоја Информатичког пута свиле између Града Ханџо (Народна Република Кина) и Града Ниша. Град Ханџо и Град Ниш договорили су се да је потребно уанпредити сарадњу у области дигиталне економије, а ово Писмо о намерама је први корак у остваривању и даљем развоју сарадње и комуникације у овом сектору кроз промовисање и активно учешће у заједничком унапређењу развоја Информатичког пута свиле. Области сарадње – е-трговина, паметно управљање градом, модерна логистика, онлајн туризам, анимација, гејминг сектор.

СЕРЕС, РЕПУБЛИКА ГРЧКА

У јуну 2018. године потписан је Протокол о сарадњи између Општине Серес (Грчка) и Града Ниша. Предмет Протокола је успостављање партнерства и сарадње у обостраном интересу, у циљу стварања повољних услова за унапређење сарадње у различитим областима. Области сарадње – економија и трговина, привлачење инвестиција, заједничка улагања и успостављање пословне сарадње, образовање, туризам, спорт, култура, здравство, гастрономија, заштита животне средине.

АРЛ, ЖИРОНД, РЕПУБЛИКА ФРАНЦУСКА

Арл

Жиронд

Новембра 2017. године потписан је Споразум о партнерству између Града Ниша, Града Арла и Савета Департмана Жиронд. Овај Споразум je потписан на основу одлуке Делегације за спољну активност територијалних заједница при француском Министарству за спољне послове и међународни развој да подржи заједнички пројекат Града Арла, Савета Жиронд и Града Ниша „Јачање јавних служби у Нишу (Србија) за развој заснован на валоризацији историјског и територијалног наслеђа“.

КАЛУГА, РУСКА ФЕДЕРАЦИЈА

Споразум о сарадњи између градова Ниш и Калуга (Руска Федерација) потписан је у августу 2017. године. Споразум подразумева успостављање директних контаката између локалних власти и непрофитних организација на територији два града. Области сарадње – привреда и економија, пољопривреда, трговина, наука и техника, култура, уметност, омладинска политика, спорт и туризам, развој инвестиција и иновативних активности.

БЕЛГОРОД, РУСКА ФЕДЕРАЦИЈА

У јуну 2014. године потписан је Споразум о сарадњи између Града Ниша и Града Белгорода (Руска Федерација). И пре потписивања Споразума постојала је активна сарадња између Клиничког центра Ниша и Обласне болнице Белгорода, као и између медицинских факултета два града, између позоришта Ниша и Белгорода и универзитета Ниша и Белгорода. Области сарадње – стамбено – комуналне услуге, урбанистичко планирање, локални економски разовј, индустрија и технологија, култура, образовање, информациони системи, туризам, спорт.

ВИТЕПСК, РЕПУБЛИКА БЕЛОРУСИЈА

У јулу 2015. године потписан је Споразум о успостављању побратимских веза између Града Ниша и Града Витепска (Република Белорусија). Споразум подразумева обострану помоћ у успостављању економских односа у складу са законима Републике Србије и Републике Белорусије, као и у успостављању директних веза између установа науке, културе, здравства и образовања, екологије, спорта и туризма, у сфери припреме и допунског усавршавања кадрова, међусобне сарадње културних организација и институција. Области сарадње – економија, индустрија, трговина, заштита животне средине, туризам и рекреација, култура, хуманитарна сфера, образовање, спорт, предузетништво, информационе технологије, комуналне делатности.

АРХУС, КРАЉЕВИНА ДАНСКА

Протокол о братимљењу и успостављању сарадње између Града Ниша и Града Архуса потписан је 2010. године и подразумевао је институционалну подршку кроз радно ангажовање особља Града Архуса у организационим јединицама Града Ниша. Области сарадње – економски развој, управљање пројектима, европске интеграције, запошљавање.

ВЕКШО, КРАЉЕВИНА ШВЕДСКА

Град Ниш и Град Векшо (Краљевина Шведска) потписали су Писмо о намерама у марту 2009. године. Иницијатива за сарадњу потекла је од Министарства спољних послова Краљевине Шведске, током реализације Споразума о пружању консултанских услуга за израду Финансијски прихватљиве студије изводљивости еколошког и техничког унапређења аеродрома Константин Велики у Нишу и Финансијски прихватљиве студије изводљивости за прераду отпадних вода за град Ниш, са Шведском извозно-кредитном корпорацијом, уз подршку и сарадњу са Министарством спољних послова Шведске. Области сарадње – енергетска ефикасност, заштита животне средине.

КУРСК, РУСКА ФЕДЕРАЦИЈА

Споразум о сарадњи између Града Ниша и Града Курска потписан је у септембру 2009. године, чиме су дугогодишњи пријатељски односи између два града коначно су добили своју правну форму. Пријатељски односи између Ниша и Курска датирају још из 1920. године, када је икона Мајке Божије, „Знамење“ Курскаја Коренаја, била на чувању у Нишу. У међувремену, ти односи су прекинути услед бројних ратова, али из те везе проистекла је даља сарадња. Области сарадње – економски односи између градова, сарадња у области индустрије, малог и средњег бизниса, науке, културе, туризма и других области.

САЛТДАЛ, КРАЉЕВИНА НОРВЕШКА

2002. године обновљена је сарадња са општином Салтдал Комуне (Краљевина Норвешка) потписивањем Писма о намерама. Сарадња је била започета 1986. године, али је прекинута услед ратова и санкција. Корени овог пријатељства датирају још из Другог светског рата, када су Немци су из разних логора широм Југославије: са Сајмишта, Бањице, Јасеновца, из Ниша, Градишке, Шапца и других мучилишта, покупили 4.500 рањених и заробљених партизана, илегалних радника и припадника народноослободилачког покрета и отерали у логоре Норвешке. Области сарадње – образовање, привреда, омладинска политика, култура, спорт.

КОШИЦЕ, РЕПУБЛИКА СЛОВАЧКА

У марту 2001. године потписан је Споразум о сарадњи Града Кошице (Република Словачка) и Града Ниша. Области сарадње – градска управа, култура, економија, туризам, заштита животне средине, спорт.

ГЛИФАДА, РЕПУБЛИКА ГРЧКА

Споразум о братимљењу Општине Глифада (Република Грчка) и Града Ниша потписан је у новембру 1999. године. Области сарадње – образовање, здравство, социјална заштита, спорт, култура, хуманитарна помоћ.

ВЕЛИКО ТРНОВО, РЕПУБЛИКА БУГАРСКА

Протокол о братимљењу потписан је 1996. године. Области сарадње – образовање, комуналне делатности, здравство, социјална заштита, спорт, култура.

БЕРШЕВА, ИЗРАЕЛ

Одлуку о успостављању сарадње са градом Бершева из Израела донела је Скупштина Општине Ниш 27. јуна 1990. године. Области сарадње – привреда, туризам, комуналне делатности, култура, образовање, спорт.