Агенда 21 за одрживи развој

image_pdfimage_print

Агенда 21, акциони план за одрживи развој, усвојен је на Конференцији Уједињених нација о заштити животне средине и развоју (UNCED) – Самиту планете Земље – у Рио де Жанеиру јуна 1992. године.

Локална Агенда 21 има карактер стратешког плана развоја заједнице и као таква је водич у припремама за планирање, током самог планерског процеса, као и код поступка усвајања и имплементације.

Агенда 21 је најзначајнији од низа завршних докумената највећег до тада одржаног скупа на нивоу шефова држава и влада, јер је управо у овом документу препозната улога „главних група”, пре него улога националних влада, у планирању и имплементацији политике одрживог развоја – пре свега улога жена, деце и младих, невладиних организације, синдиката, пословног сектора, научне заједнице и локалних власти.

Овај документ позива локалне власти да раде заједно са својим локалним заједницама на припреми Локалне Агенде 21, односно локалних стратегија за одрживи развој.

Том позиву одазвао се и Град Ниш.

У марту 2001. године градска влада усвојила је програм за одрживи развој града – Агенда 21, којим је дефинисала развој града у наредном периоду по највишим еколошким и урбанистичким стандардима.

У наставку своје посвећености Агенди 21, Град Ниш, односно тадашња Општина Ниш узела је учешће на светском самиту Рио +10 у Јоханесбургу 2002. године, у оквиру сесије локалних власти целог света, а као једина из овог региона, и том приликом представила Локални еколошки акциони план Града Ниша* израђен на приниципима усвојене Агенде 21.

* (ЛЕАП који обухвата територију Града Ниша осим Нишке Бање)