3.2 Обавештење јавности о поднетим захтевима за управљање отпадом