Секретаријат за послове управе и грађанска стања

image_pdfimage_print
Адреса: Николе Пашића бр.24, Ниш
Телефон: 018/504-488
Факс: 018/504-623
Секретар секретаријата: Весна Нешић, дипломирани правник,

e-mail: Vesna.Nesic@gu.ni.rs


Информатор о раду Секретаријата за послове управе и грађанска стања


Бројеви телефона Одсека за грађанска стања на којима грађани могу добити  информације о својим поднесцима и предметима:

– 504-625  – Исправке у матичним књигама
– 504-490  – Упис у матичну књигу рођених и издавање ваучара
– 504-628  – Упис у матичну књигу венчаних и заказивање венчања
– 504-624  – Упис у матичну књигу умрлих
– 504-492 – Шеф матичне службе
– 504-485 и 504-486  – Управни поступак
– 504-621 и 504-622 – Бирачки спискови
– 4548-108 Централа ГО Нишка Бања и лок.5334 – Месна канцеларија ’’Нишка Бања’’
– 4262-348  и  4584-793  – Месна канцеларија ’’9.мај’’
– 4601-435 – Месна канцеларија ’’Горња Топоница’’
– 4653-336 – Месна канцеларија ’’Горњи Матејевац’’


Бројеви телефона Одсека за вођење матичних књига за град Приштину и општине: Подујево, Косово Поље, Липљан, Обилић и Глоговац

Матична служба – Координатор матичне службе Марко Дракулић телефон: 064 8330332 маил: dramarko@gu.ni.rs
Матична служба – Виртуелни матичар 064-8330623,mail: virtuelni.maticar@gu.ni.rs
Матична служба – Управни поступак Весна Кепић телефон: 018 200241, 018 200240 маил: kepvesna@gu.ni.rs


Број телефона у Писарници на који странке могу добити информације о броју свог предмета по захтеву 018/504-496


Е-маил адресе:

Одсек за грађанска стања за вођење матичних књига за град Приштину и општине Подујево, Глоговац, Обилић , Липљан и Косово Поље (matična služba za KIM):

 1. dramarko@gu.ni.rs
 2. virtuelni.maticar@gu.ni.rs
 3. kepvesna@gu.ni.rs

Градски услужни центар:

 1. Ivica.Nenic@gu.ni.rs
 2. Nikola.Panic@gu.ni.rs

Одсек за канцеларијске послове (Писарница):

 1. Dejan.Korcovski@gu.ni.rs

Одсек за послове и задатке доставе поште:

 1. Slobodan.Taskovic@gu.ni.rs

Одсек за грађанска стања (Матична служба Ниш; Бирачки спискови) :

 1. Dragana.Stamenkovic@gu.ni.rs – промене у матичним књигама
 2. Ljiljana.Momčilovic@gu.ni.rs– упис у матичне књиге рођених
 3. Helmina.Pejovic@gu.ni.rs– упис у матичне књиге венчаних
 4. Dragana.Mitrovic@gu.ni.rs– упис у матичне књиге умрлих
 5. Vesna.Jocic@gu.ni.rs– матична подручја
 6. Ljiljana.Kreckovic@gu.ni.rs– управни поступак
 7. Mome.Ivanovic@gu.ni.rs– бирачки спискови
 8. Slovenka.Jovanovic@gu.ni.rs– матично подручје Нишка Бања
 9. Jelica.Milovanovic@gu.ni.rs– матично подручје Горњи Матејевац
 10. Sonja.Baralic@gu.ni.rs– матично подручје Горња Топоница
 11. Dragana.Djordjevic@gu.ni.rs– матично подручје 9. Мај

Секретаријат за послове управе и грађанска стања образован је за област грађанских стања и канцеларијског пословања

 

У секретаријату постоје два сектора и Градски услужни центар

Сектор за послове управе и Сектор за грађанска стања:

 

Сектор за послове управе

Руководилац Сектора за послове управе

Марина Митић

Телефон: 018/504-4488

e-mail: Marina.Mitic@gu.ni.rs

 

Сектор за грађанска стања

Руководилац Сектора за грађанска стања

Славица Стојановић

Телефон: 018/504-488

e-mail: Slavica.Stojanovic@gu.ni.rs

 

 

Градски услужни центар

Шеф Градског услужног центра

Ивица Ненић

Телефон: 018/504-737

e-mail: Ivica.Nenic@gu.ni.rs