Национални инвестициони план

image_pdfimage_print

2011. година

2010. година

На основу Одлуке о распореду средстава предвиђених Законом о буџету Републике Србије за 2010. годину за реализацију Националног инвестиционог плана од фебруара 2010. године, Граду Нишу су одобрена средства за реализацију следећих пројеката у 2010. години:

2009. година

На основу Одлуке о распореду средстава предвиђених Законом о буџету Републике Србије за 2009. годину за реализацију Националног инвестиционог плана 05 број 401-2535/2009-1 од 07.05.2009. године, Граду Нишу су одобрена средства за реализацију следећих пројеката у 2009. години:

2008. година

Скупштина Града Ниша је, Закључком број 06-169/2008-4-02 од 22.04.2008. године, утврдила стратешке приоритете Града:

  • Водоснабдевање Љуберађа-Ниш
  • Водоводни систем Селова
  • Наставак изградње зграде Народног музеја у Нишу
  • Санација Депоније “Бубањ” у Нишу
  • Градска инфраструктура (изградња Булевара Медиана, Сомборског Булевара, Булевара Петра Аранђеловића, железнички надвожњак Ниш-Ново село, атмосферски и фекални колектори, канализациона мрежа у граду и селу, здравствена станица “Бранко Бјеговић”).

Линк: www.mnip.gov.rs