Сектор за управљање заштитом животне средине

image_pdfimage_print

Управљање заштитом животне средине –

 1. Процена утицаја на животну средину –

1.1 Одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину –

1.1.1 Образац захтева са потребном документацијом

1.1.2 Обавештења –

 • Обавештење јавности о поднетим захтевима о потреби процене утицаја на животну средину
 • Обавештење јаности о донетим решењима о потреби процене утицаја на животну средину

1.2 Одлучивање о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину –

1.2.1 Образац захтева са потребном документацијом

1.2.2 Обавештење –

 • Обавештење јавности о поднетом захтева за давање сагласности на студију о процену утицаја на заштиту животне средине
 • Обавештење јавности о донетим решењима о давање сагласности на студију о процену утицаја на заштиту животне средине
 1. Стратешка процена утицаја на животну средину +
 2. Управљање отпадом –

3.1 Обрасци захтева –

 • Образац захтева за издавање дозволе за третман отпада (Складиштење, поновно коришћење и/или одлагање), са потребном документацијом;
 • Образац захтева за издавање дозволе за сакупљање и/или транспорт отпада са потребном докуменатцијом;
 • Образац захтева за издавање потвред о изузећу од обавезе прибављања дозвола за складиштењеотпада, са потребном документацијом;

3.2 Обавештење јавности о поднетим захтевима за управљање отпадом

3.3 Списак издатих дозвола за управљање отпадом

 1. Промет и коришћење опасних хемикалија +