Контролне листе и план рада комуналне инспекције градске општине Медијана

image_pdfimage_print

ГОДИШЊИ ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ – МЕДИЈАНА


КЛ-БК-1-Одлука-о-водоводу-и-канализацији-ЈП

КЛ-ЈП-1-Одлука-о-паркиралистима

КЛ-КР-1-Одлука-о-комуналном-реду-спољни-делови-зграде

КЛ-КР-10-Одлука-о-комуналном-реду-расхладни-уређаји-апарати-дечији-аутомобили…

КЛ-КР-11-Одлука-о-комуналном-реду-депоновање-грађевинског-материјала-огревног-дрвета-и-поставлање-грађевинске-скеле

КЛ-КР-12-Одлука-о-комуналном-реду-раскопаавање-површина-јавне-намемен-и-површина-у-јавном-коришћењу

КЛ-КР-13-Одлука-о-комуналном-реду-угоститељски-објекти

КЛ-КР-2-Одлука-о-комуналном-реду-уређаји-на-спољним-деловима-зграда

КЛ-КР-3-Одлука-о-комуналном-реду-површина-око-зграда-и-ограде

КЛ-КР-4-Одлука-о-комуналном-реду-површина-јавне-намене-површина-у-јавном-коришћењу-и-остале-површине-2

КЛ-КР-5-Одлука-о-комуналном-реду-продаја-и-смештај-робе-обављање-делатности

КЛ-КР-6-Одлука-о-комуналном-реду-контрола-забране-кретања-заустављање-паркирање…

КЛ-КР-7-Одлука-о-комуналном-реду-подземни-пешачки-пролазитерени-за-спорт-и-забаву-стоваришта-ограде..

КЛ-КР-8-Одлука-о-комуналном-реду-уклањање-снега-и-леда-са-површина-јавне-намене-и-површина-у-јавном-коришћењу

КЛ-КР-9-Одлука-о-комуналном-реду-услови-и-начин-постављањаобјеката-и-уређаја-на-површинама-јавне-намене-и-површ.-у-јавном-ко

КЛ-ДУ-1-Одлука-о-димничарским-услугама-за-ЈП

КЛ-ДУ-2-Одлука-о-димничарским-услугама-корисник

КЛ-ЈП-2-Одлука-о-јавним-паркиралиштима

КЛ-ЈР-1-Одлука-о-јавној-расвети

КЛ-ЈР-2-Одлука-о-јавној-расвети

КЛ-ЈЧ-1-Одлука-о-јавним-чесмама

КЛ-ВК-2-Одлука-о-водоводу-и-канализацији-корисник

КЛ-ВК-3-Одлука-о-водоводу-и-канализацији-искључење

КЛ-ВК-4-Одлука-о-водоводу-и-канализацији-септичке-јаме

КЛ-ГИС-1-Одлука-о-уређивању-и-одржавању-гробља-и-сахрањивању

КЛ-ЗХ-1-Одлука-о-обављању-комуналне-делатности-зоохигијене-на-територији-Града-Ниша

КЛ-ИКЉ-1-Одлука-о-местима-и-начину-извођења-кућних-љубимаца-на-јавним-површинама-на-територији-Града-Ниша-за-ЈП

КЛ-ИКЉ-2-Одлука-о-местима-и-начину-извођења-кућних-љубимаца-на-јавним-површинама-на-територији-Града-Ниша-за-власника

КЛ-ММО-1-Одлука-о-мањим-монтажним-објектима-покретна-тезга

КЛ-ММО-2-Одлука-о-мањим-монтажним-објектима-тенда

КЛ-ММО-3-Одлука-о-мањим-монтажним-објектима-отворена-башта-угоститељског-објекта

КЛ-ММО-4-Одлука-о-мањим-монтажним-објектима-затвореног-типа-башта-угоститељског-објекта

КЛ-ММО-5-Одлука-о-мањим-монтажним-објектима-киоск

КЛ-НС-1-Одлука-о-утврђивању-и-означавању-насељених-места

КЛ-ПИЗ-1-Одлука-о-одржавању-паркова-зелених-и-рекреационих-површина

КЛ-ПИЗ-2-Одлука-о-одржавању-паркова-зелених-и-рекреационих-површина

КЛ-ПИЗ-3-Одлука-о-одржавању-паркова-зелених-и-рекреационих-површина

КЛ-ПП-1-Одлука-о-постављању-пловила-на-делу-обале-и-водног-простора-на-територији-Града-Ниша

КЛ-ПП-2-Одлука-о-постављању-пловила-на-делу-обале-и-водног-простора-на-територији-Града-Ниша-за-власника-пловила

КЛ-ПП-3-Одлука-о-постављању-пловила-на-делу-обале-и-водног-простора-на-територији-Града-Ниша-манифестације

КЛ-ПП-4-Одлука-о-постављању-пловила-на-делу-обале-и-водног-простора-на-територији-Града-Ниша-забране

КЛ-ПСО-1-Одлука-о-подизању-и-одржавању-споменика-и-спомен-обележја-на-територији-Града-Ниша

КЛ-ПСО-2-Одлука-о-подизању-и-одржавању-споменика-и-спомен-обележја-на-територији-Града-Ниша

КЛ-ПСО-3-Одлука-о-подизању-и-одржавању-споменика-и-спомен-обележја-на-територији-Града-Ниша

КЛ-ТЕ-1-Одлука-о-производњи-и-снабдевању-топлотном-енергијом-за-вршиоца-комуналне-делатности-1

КЛ-ТЕ-2-Одлука-о-производњи-и-снабдевању-топлотном-енергијом-за-корисника-комуналне-услуге

КЛ-ЧИО-1-Одлука-о-одржавању-чистоће-на-површинама-јавне-намене-и-управљању-комуналним-отпадом-Града-Ниша-за-вршиоца

КЛ-ЧИО-2-Одлука-о-одржавању-чистоће-на-површинама-јавне-намене-и-управљању-комуналним-отпадом-Града-Ниша-корисник-комуналних-у

КЛ-ЧИО-3-Одлука-о-одржавању-чистоће-на-површинама-јавне-намене-и-управљању-комуналним-отпадом-Града-Ниша-заштита-чистоће