Комисија за спровођење конкурса за избор директора Јавних предузећа Града Ниша

image_pdfimage_print

Р Е Ш Е Њ Е О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ГРАДА НИША

OДЛУКА О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ И ЈАВНИХ КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА, број 06-417/2017-5-02 од 09.06.2017. године

Пословник Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа Града Ниша, број 134/2017-02 од 28.07.2017. године

Правилник о начину и поступку оцењивања кандидата за избор директора јавних предузећа Града Ниша, број 171/2017-02 од 09.09.2017. године

Ранг листа ЈКП Градска топлана

Ранг листа ЈКП Медијана

Ранг листа ЈКП Наисус

Ранг листа ЈКП Обједињена наплата

Ранг листа ЈКП Паркинг сервис

Ранг листа ЈКП Тржница Ниш

Ранг листа ЈКП Дирекција за изградњу Града Ниша

Ранг листа ЈКП Градска стамбена агенција

Ранг листа ЈКП Ниш стан

Ранг листа ЈКП Завод за урбанизам


РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ  И ЈАВНИХ КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА ГРАДА НИША

ЈКП Градска топлана-Предраг Милачић
ЈКП Медиана-Драгослав Павловић
ЈКП Наиссус-Игор Вучић
ЈКП Обједињена наплата-Јелена Стојановић
ЈКП Паркинг сервис-Дејан Димитријевић
ЈКП Тржница-Горан Ђорђевић
ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша-Небојша Ловић
ЈП ГСА-Владан Стојановић
ЈП Нисстан-Ненад Хафнер
ЈП Завод за урбанизам-Мирољуб Станковић
Решење о престанку функције вд директора ЈКП”Градска топлана” Ниш
Решење о престанку мандата директора ЈКП ”Медиана” Ниш
Решење о престанку мандата директора ЈКП Нишстан”Ниш
Решење о престанку мандата директора ЈКП Обједињена наплата
Решење о престанку мандата директора ЈКП за пијачне услуге ”Тржница” Ниш
Решење о престанку мандата директора ЈКП за водовод и канализацију ”Наиссус”Ниш
Решење о престанку мандата директора ЈКП”Градска топлана”Ниш
Решење о престанку мандата директора ЈКП”Паркинг сервис”Ниш
Решење о престанку мандата директора ЈП ”Градска стамбена агенција” Ниш
Решење о престанку мандата директора ЈП Дирекција за изградњу града
Решење о престанку мандата директора ЈП Завод за урбанизам Ниш