Обавештења о називима улица на територији Града Ниша

image_pdfimage_print

Називи и промене назива улица, тргова, градских четврти, засеока и других делова насељених места


На основу чална 16. Уредбе о Регистру просторних јединица и Адресном регистру („Службени гласник РС“, 9/2020), Градска управа за комуналне делатности и инспекцијске даје следеће:

ОБАВЕШТЕЊЕ

Одлуком Скупштине Града Ниша, о промени назива улице на територији Града Ниша, од 30.12.2020. године („Службени лист Града Ниша“, број 123/2020), извршена је следећа измена:

Назив постојеће улице Винковачка, која почиње између кп 1236 и кп 1238, иде дуж кп 1237 и завршава се између кп 1226 и кп 1260, све у КО НИШ „ПАНТЕЛЕЈ”, мат. бр. улице (792012000116) у насељеном месту Ниш – део Пантелеј, у Градској општини Пантелеј, промењен је у УЛИЦА ЈАСЕНОВАЧКИХ ЖРТАВА