Обавештење о одржавању јавне расправе – Нацрт закона климатске промене Ниш

image_pdfimage_print

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Град Ниш-Градска управа града Ниша

Секретаријат за заштиту животне средине

Број: 142/2018-14

Датум: 19.03.2018. године

ОБАВЕШТЕЊЕ

У поступку припреме закона којим се уређује област климатских промена, Министарство заштите животне средине спроводи јавну расправу о Нацрту закона о климатским променама, у Нишу дана 30.03.2018. године у просторијама Градске управе града Ниша, ул. Николе Пашића бр.24, сала бр. 30, први спрат, у периоду од 12,00 до 14,00 часова.
Закон има за циљ успостављање система мониторинга и извештавања о емисијама гасова са ефектом стаклене баште и других информација од значаја за област климатских промена.
Нацрт закона са пратећим Образложењем, Програм јавне расправе и остале релевантне информације можете пронаћи на: http://www.ekologija.gov.rs/ministarstvo-zapocinje-postupak-javne-rasprave-za-zakon-o-klimatskim-promenama/?lang=lat

Нацрт закона сачињен је у оквиру рада радних група које су образоване решењем министра, а примедбе, предлози и сугестије у циљу унапређења квалитета Нацрта закона могу се доставити током презентације, као и путем електронске поште на адресу: danijela.bozanic@ekologija.gov.rs или писаним путем на адресу: Министарство заштите животне средине, Сектор за заштиту природе и климатске промене, Омладинских бригада 1, 11070 Београд, са назнаком „Јавна расправа – климатске промене”.

Градска управа града Ниша-Секретаријат за заштиту животне средине, позива све заинтересоване органе, организације и заинтересовану јавност да узму учешће у јавној расправи.
Документе:

можете преузети и на званичном сајту града Ниша: www.gu.ni.rs

 

СЕКРЕТАР
Ивана Крстић с.р.