Локални план акције за децу Града Ниша – Ниш по мери деце

image_pdfimage_print

Скупштина Града Ниша је у децембру 2008. године донела Одлуку о приступању изради Локалног плана акције за децу Градa Нишa. Град Ниш је препознао значај заједничког планирања заштите деце у локалној заједници, као могућност да унапреди бригу о деци и адекватније одговори на потребе деце и породица у заједници. Кроз Локални план акције за децу град ће повезати све социјалне партнере у локалној заједници и укључити их у решавање проблема деце, и на тај начин допринети локализацији Националног плана акције за децу и спровођењу националне политике за децу.

Локални план акције за децу Града Ниша представља стратешки документ града којим се дефинише политика према деци, а који је резултат рада Мултисекторског Савета за израду Локалног плана акције за децу Града Ниша и тематских тимова уз активно учешће деце и породица.