Стратегија безбедности Града Ниша

image_pdfimage_print

Потписивањем Меморандума о размевању између Града Ниша и Development Alternatives Inc. (DAI), Имплементационог партнера Програма за планирање и реаговање у кризним ситуацијама и јачање економске сигурности (ППЕС), у априлу 2009. године, отпочела је израда Стратегије безбедности Града Ниша.

Град Ниш је први град у Србији који има овакав документ.

Циљ израде овог стратешког документа је унапређење капацитета града и градскох општина за управљање ванредним ситуацијама и побољшање безбедности грађана. Стратегија ће између осталог укључити процену угрожености, стандарде безбедности, план комуникације и координације међу свим битним актерима као и краткорочни акциони план.

Стратегија безбедности има четири специфична задатка: економска, еколошка, социјална безбедност и реаговање у случају ванредних ситуација.

Након усвајања Стратегије од стране Скупштине града, предвиђена је имплементација пројеката који ће бити одређени анексом, али и многих других пројеката који директно проистичу из специфичних циљева и акција дефинисаних овим документом.

Израду документа финансира УСАИД, а за његово писање ангажован је Факултет заштите на раду у Нишу, у сарадњи са делегираним Радним тимом који броји 40 чланова.