ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ ГРАДА НИША

image_pdfimage_print

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ ГРАДА НИША


ИНФОРМАТОР  О РАДУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ


Службена лица овлашћена за одлучивање у управним стварима у Градској управи за друштвене делатности


 

ПОДАЦИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ЈАВНОСТ РАДА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Осим у Пријездиној 1, Градска управа за друштвене делатности Града Ниша користи и пословне просторије, у улици Обреновићева 44 (ТЦ Калча ламела-Д локал-116 као и ламела-Б локал-39), улици Орловића Павла 28а, улици Страхињића Бана 2а, улици Вожда Карађорђа 16 и улици Наде Томић 13.

 

Прилаз лицима корисницима инвалидских колица је омогућен у просторијама Градске управе за друштвене делатности, у улици Пријездина 1 и шалтеру у улици Наде Томић 13. У осталим просторијама које Управа користи, прилаз лицима корисницима инвалидских колица није могућ без пратиоца, због постојања техничких баријера на улазу.

 

Радно време Градске Управе за друштвене делатности града Ниша је од 7:30 до 15:30.

Субота и недеља су нерадни дани.

                                                     

 

Миљан Ћирковић

Вршилац дужности начелника Градске управе за друштвене делатности

Павлина Михајленко

Вршилац дужности заменика начелника Градске управе за друштвене делатности

—————-

Контакт телефон техничког секретара начелника управе:

Милијана Митровић

018/504-477

Електронска пошта се може доставити на адресу: Drustvene.Delatnosti@gu.ni.rs

 

Пријем поште се врши преко писарнице у  улици Наде Томић 13 , као и електринским путем преко портала (родитељски додатак, подноси се у породилишту)

Обрасци захтева се могу преузети на шалтерима као и у електронском облику.

Захтев за издавање паркинг карте и паркинг места за особе са инвалидитетом

Обрасци захтева Градске управе за друштвене делатности:

 

 

Градска управа за друштвене делатности је образована за област: друштвене бриге о деци, социјалне и борачко-инвалидске заштите, заштите права избеглих, интерно расељених и лица из реадмисије, образовања и васпитања, културе и информисања, омладине и превентивног деловања у области ризичног понашања младих и спорта као и друштвене бриге за здравље на територији Града, послове заштите права пацијената и осигураника, послове омладине и спорта и инспекцијске послове.

Контак телефони по областима:

Саветник за заштиту права пацијената:

Мирјана Поповић

018/504-581

Лице за заштиту података о личности:

Мира Милојевић: 018/505-638

LZPL.DD@gu.ni.rs

Мртвозорска служба:

018/504 615

Просветна и спортска инспекција:

018/504-562

Канцеларија за избеглице и миграције:

018/526-156 и 018/526-157

Канцеларије за младе:

О18/504-770

 

Енергетски угрожени купац 018/504-573

Борачка заштита: 018/504-583 и 504-574

Породиљска права: 018/504-572,  018/504-480

Једнократна права породиље: 018/504-577

Дечији додатак: 018/504-582

Регресирање боравка у предшколским установама: 018/504-571

Социјална заштита: 018/504-575

Култура и информисање: 018/505-633

Образовање: 018/504-523

Омладина и спорт: 018/504-640