Секретаријат за финансије

image_pdfimage_print

Секретаријат за финансије образује се за област планирања буџета, интерне контроле наменског коришћења буџетских средстава, послова трезора, финансијско – материјалних послова органа Града и секретаријата.

 

Адреса:

Николе Пашића бр.24
Телефон: 018/504-511 и  018/504-521
Факс: 018/504-512
Е-маил: Danijela.Spasovic@gu.ni.rs
Секретар  секретаријата: Данијела Спасовић, дипл.економиста;

Радно време Секретаријата за финансије је од 7,30 – 15,30 часова.

Секретаријат за финансије не ради са странкама већ са директним и индиректним корисницима буџета


Информатор о раду Секретаријата за финансије


Секретаријат за финансије образује се за област планирања буџета, интерне контроле наменског коришћења буџетских средстава, послова трезора, финансијско – материјалних послова органа Града и секретаријата.

 

Адреса: Николе Пашића бр.24

Телефон: 018/504-511 и  018/504-521

Факс: 018/504-512

е-mail   Danijela.Spasovic@gu.ni.rs

Секретар секретаријата: Данијела Спасовић дипл.економиста

Радно време Секретаријата за финансије је од 7,30 – 15,30 часова.

Секретаријат за финансије не ради са странкама већ са директним и индиректним корисницима буџета

 

Организациона структура Секретаријата за финансије

Организационе унутрашње јединице секретаријата су три сектора са својим одсецима.

Сектором руководи помоћник секретара, одсеком руководи шеф одсека.

 

Сектор планирања буџета

Руководилац: Озренка Павловић дипл.економиста

Телефон: 018/504-518  е-маил:        Ozrenka.Pavlovic@gu.ni.rs

 Одсек анализе расхода и прихода

          Шеф одсека Оливер Миленовић дипл.правник

е-маил:        Oliver.Milenovic@gu.ni.rs

 Одсек за планирање буџета

Шеф одсека: Радослав Ивановић дипл.економиста

Телефон:  018/504-518  е-маил:      Radoslav.Ivanovic@gu.ni.rs

 

Сектор рачуноводства

Руководилац: Милена Зоговић дипл.економиста

Телефон:  018/504-518  е-маил:        Milena.Zogovic@gu.ni.rs

Одсек за буџетско рачуноводство и извештавање

Шеф одсека: Марија Стојадиновић дипл.економиста

Телефон:  018/504-518  е-маил:      Marija.Stojadinovic@gu.ni.rs

Одсек за обрачун плата и накнада плата

Шеф одсека : Марија Вељковић дипл.економиста

Телефон:  018/504-518  е-маил:        Marija.Veljkovic@gu.ni.rs

 

Сектор трезора

Руководилац: Мирјана Радовановић  дипл.економиста

Телефон:  018/504-743  е-маил:       Mirjana.Radovanovic@gu.ni.rs

  Одсек трезора

          Шеф одсека: Ивана Антић дипл.економиста

Телефон:  018/504-520  е-маил:      Ivana.Antic@gu.ni.rs

Одсек за плаћање

Шеф одсека: Бранислава Лађевац виши економиста

Телефон:  018/504-520  е-маил:      Branislava.Ladjevac@gu.ni.rs

  Одсек за контролу извршења буџета

Шеф одсека: Благица Илић   дипл.економиста

Телефон:  018/504-743  е-маил:       Blagica.Ilic@gu.ni.rs

Информатор о раду пружа детаљније информације о раду секретаријата.

 

 

Контакт особе:

 

Секретар Секретаријата        Данијела Спасовић дипл.економиста

е-mail              Danijela.Spasovic@gu.ni.rs

Руководилац                          Озренка Павловић дипл.економиста

е-mail:        Ozrenka.Pavlovic@gu.ni.rs

Руководилац                          Милена Зоговић дипл.економиста

е-mail:        Milena.Zogovic@gu.ni.rs

Руководилац:                          Мирјана Радовановић  дипл.економиста

е-маил:       Mirjana.Radovanovic@gu.ni.rs