ГРАДСКИ УРБАНИСТА

image_pdfimage_print

Тања Обрадовић 

ГЛАВНИ  ГРАДСКИ  УРБАНИСТА

Тања Обрадовић рођена 2.11.1977. године у Сурдулици. Основну школу до седмог разреда похађала у Ранилугу и завршила основну и Гимназију „Светозар Марковић“ у Сурдулици.

Школске 1996/97 године уписала Грађевинско-архитектонски факултет у Нишу. Дипломирала 2003.године, са просечном оценом 8,47 и стекла звање дипломираног инжењера архитектуре.

Од 2002. до 2005.године радила као архитекта  у  пројектном бироу „Студио Домус“ и учествовала у изради свих врста пројеката у области архитектуре и урбанизма. Као коаутор, добитник је друге награде за израду идејног архитектонског решења станова за социјално становање, додељене 2005.године од стране Града Ниша.

Положила стручни испит 2005.године и постала члан Инжењерске коморе Србије, као лиценцирани архитекта (број лиценце 300 F662 07).

Решењем Министарства Правде 2011. године, именована за судског вештака из уже области урбанизам, пројектовање, закон и прописи.

 

Уписала докторске студије на Грађевнско-архитектонском факултету 2008. године, и пријавила 2017. године докторску дисертацију из уже области урбанизам, са темом „Валоризација утицаја и оптимизација правила грађења у циљу унапређења имплементације планских докумената у Србији“. Објавила неколико научних радова у часописима за архитектуру и урбанизам.

Од 2005. године, радила као републички урбанистички инспектор у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и на радном месту као самостални саветник, руководилац групе Ниш, републичке урбанистичко-грађевинске инспекције.

За главног градског урбанисту града Ниша, именована 9.9.2020. године.

Тел: +381 18 50 -47 -16
E-mail: tanja.obradovic@gu.ni.rs