Локални акциони план за родну равноправност и имплементацију УН резолуције 1325 “Жене, мир и сигурност” на локалном нивоу у Граду Нишу за период 2016 – 2017