Контролне листе и план рада комуналне инспекције градске општине Црвени Крст

image_pdfimage_print

ГОДИШЊИ ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ – ЦРВЕНИ КРСТ


КЛ- ДУ- 1 -Одлука о димничарским услугама-за ЈП

КЛ- ДУ- 2 -Одлука о димничарским услугама-корисник

КЛ- ИКЉ- 1 Одлука о местима и начину извођења кућних љубимаца на јавним површинама на територији Града Ниша- за ЈП

КЛ- ИКЉ- 2- Одлука о местима и начину извођења кућних љубимаца на јавним површинама на територији Града Ниша- за власника

КЛ- ПП-1- Одлука о постављању пловила на делу обале и водног простора на територији Града Ниша

КЛ- ПП-2- Одлука о постављању пловила на делу обале и водног простора на територији Града Ниша-за власника пловила

КЛ- ПП-3- Одлука о постављању пловила на делу обале и водног простора на територији Града Ниша-манифестације

КЛ- ПП-4- Одлука о постављању пловила на делу обале и водног простора на територији Града Ниша-забране

КЛ-ЈП-1- Одлука о јавним паркиралиштима

КЛ-ЈП-2- Одлука о јавним паркиралиштима

КЛ-ЈР-1- Одлука о јавној расвети

КЛ-ЈР-2- Одлука о јавној расвети

КЛ-ЈЧ-1-Одлука о јавним чесмама

КЛ-ВК-1-Одлука о водоводу и канализацији ЈП

КЛ-ВК-2-Одлука о водоводу и канализацији-корисник

КЛ-ВК-3-Одлука о водоводу и канализацији-искључење

КЛ-ВК-4-Одлука о водоводу и канализацији-септичке јаме

КЛ-ГИС-1- Одлука о уређивању и одржавању гробља и сахрањивању

КЛ-ДЖ-1- Одлука о условима за држање домаћих животиња-пси и мачке

КЛ-ДЖ-2- Одлука о условима за држање домаћих животиња-птице и голубови

КЛ-ДЖ-3- Одлука о условима за држање домаћих животиња-копитари и папкари

КЛ-ДЖ-4- Одлука о условима за држање домаћих животиња-живина

КЛ-ЗХ-1- Одлука о обављању комуналне делатности зоохигијене на територији Града Ниша

КЛ-КР 1 – Одлука о комуналном реду- Спољни делови зграде

КЛ-КР 10 – Одлука о комуналном реду – расхладни уређаји, апарати, дечији аутомобили…

КЛ-КР 11 – Одлука о комуналном реду – Депоновање грађевинског материјала, огревног дрвета и постављање грађевинске скеле

КЛ-КР 12 – Одлука о комуналном реду – Раскопавање површине јавне намене и површине у јавном коришћењу

КЛ-КР 13 – Одлука о комуналном реду – Угоститељски објекти

КЛ-КР 2 – Одлука о комуналном реду – Уређаји на спољним деловима зграда

КЛ-КР 3 – Одлука о комуналном реду – Површине око зграда и ограде

КЛ-КР 4 – Одлука о комуналном реду – Површине јавне намене, површине у јавном коришћењу и остале површине

КЛ-КР 5 – Одлука о комуналном реду – Продаја и смештај робе, обављање делатности

КЛ-КР 6 – Одлука о комуналном реду – Контрола забране кретања, заустављање, паркирање…

КЛ-КР 7 – Одлука о комуналном реду – Подземни пешачки пролази, терени за спорт и забаву, стоваришта, ограде…

КЛ-КР 8 – Одлука о комуналном реду – Уклањање снега и леда са површине јавне намене и површине у јавном коришћењу

КЛ-КР 9 – Одлука о комуналном реду – Услови и начин постављања објеката и уређаја

КЛ-ММО-1-Одлука о мањим монтажним објектима-покретна тезга

КЛ-ММО-2-Одлука о мањим монтажним објектима-тенда

КЛ-ММО-3-Одлука о мањим монтажним објектима- отворена башта угоститељског објекта

КЛ-ММО-4-Одлука о мањим монтажним објектима-затвореног типа башта угоститељскогобјекта

КЛ-ММО-5-Одлука о мањим монтажним објектима-киоск

КЛ-НС-1-Одлука о утврђивању и означавању насељених места

КЛ-ОГ 1 – Одлука о оглашавању – Оглашавање на отвореном простору

КЛ-ОГ 2 – Одлука о оглашавању – Оглашавање на отвореном простору – забрањене радње

КЛ-ПИ 1 – Одлука о пијацама -Управљање пијацама

КЛ-ПИ 2 – Одлука о пијацама – Обавезе корисника пијачног простора

КЛ-ПИЗ-1-Одлука о одржавању паркова, зелених и рекреационих површина

КЛ-ПИЗ-2-Одлука о одржавању паркова, зелених и рекреационих површина

КЛ-ПИЗ-3-Одлука о одржавању паркова, зелених и рекреационих површина

КЛ-ПСО-1-Одлука о подизању и одржавању споменика и спомен обележја на територији Града Ниша

КЛ-ПСО-2-Одлука о подизању и одржавању споменика и спомен обележја на територији Града Ниша

КЛ-ПСО-3-Одлука о подизању и одржавању споменика и спомен обележја на територији Града Ниша

КЛ-СВ-1-Одлука о сеоским водоводима-одбор

КЛ-СВ-2-Одлука о сеоским водоводима-корисник

КЛ-СГ-1-Одлука о сеоским гробљима

КЛ-СГ-2-Одлука о сеоским гробљима

КЛ-ТЕ-1-Одлука о производњи и снабдевању топлотном енергијом-за вршиоца комуналне делатности

КЛ-ТЕ-2-Одлука о производњи и снабдевању топлотном енергијом-за корисника комуналне услуге

КЛ-ЧИО- 3-Одлука о одржавању чистоће на површинама јавне намене и управљању комуналним отпадом Града Ниша-заштита чистоће