Помоћници Градоначелника

image_pdfimage_print

МИЛОШ МИЛОШЕВИЋ

 

Милош Милошевић рођен је 25. априла 1987. године,

 Основну и средњу школу завршио  је у Нишу.

 Дипломирао је на Електронском факултет у Нишу 2012. године са оценом 10 на тему „Управљање електричним котлом за централно грејање мобилним телефоном“.

Своју професионалну каријеру започео је 2013. године у Привредном друштву „Југоисток“ д.о.о. на пословима одржавања и контроле мерних места.

Марта 2014. године почиње са радом у Кабинету генералног директора ПД „Југоисток“ као стручни сарадник, где постиже запажене резултате у области наплате потраживања и смањивања нетехничких губитака.

Након дипломирања, у сарадњи са професорима Електронског факултета у Нишу наставља рад на Пројекту паметна кућа.

Од 2016. до 2018. Године обављао је дужност члана Градског већа Града Ниша, ресорно задуженог за планирање, изградњу и енергетику.

Од јуна 2018. до именовања на функцију Помоћника Градоначелника био је запослен у ЈП Градска топлана  Ниш.

Члан је Српске напредне странке.

 

ГОРАН МИЛОСАВЉЕВИЋ

 

Горан Милосављевић, мастер историчар, рођен је 10. августа 1987. године. Завршио је Гимназију „Бора Станковић“ у Нишу. Филозофски факултет Универзитета у Нишу уписао је 2006. године, где је дипломирао 2010. године стекавши звање дипломираног историчара. На истом факултету 2012. године стекао је звање мастер историчара, након чега је уписао докторске академске студије на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

Током студија обављао је функцију председника Савеза студената у три мандата, председника Извршног одбора Студентског парламента, члана Савета и Наставно научног већа Филозофског факултета. На Универзитету у Нишу обављао је функцију потпредседника Савеза студената, потпредседника Студентског парламента и члана Савета Универзитета у два мандата. Организатор је и учесник више научних скупова, јавних расправа, дебата, разговора и гостовања, као и научних трибина на Филозофском и Правном факултету Универзитета у Нишу.

Стручну праксу за стицање звања кустоса обављао је у Народном музеју Ниш у периоду од 2011. до 2012. године. У том периоду учествовао је у организацији више значајних изложби.

Поседује Потврду Центра за слободне изборе и демократију, Сертификат Компас комуникација, Сертификат Студентске уније Србије и Министарства омладине и спорта РС и сертификовани је тренер Националног демократског института.

Засновао је радни однос 01.07.2012. године у ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш где је обављао послове портпарола, док је од 01.01.2015. године распоређен на место шефа Службе за обраду матичних података.

Говори енглески, а служи се и шпанским језиком. Ожењен је.

 

МАРИНА КОСТИЋ

 

Марина Костић, дипломирани психолог, рођена је 30.маја 1979.године у Јагодини. Завршила   Вуковом дипломом гимназију „Светозар Марковић“ у Јагодини 1998.године,  психологију на Филозофском факултету  Универзитета у Нишу 2003.године дипломским радом из психологије маркетинга, а  докторске студије на департману за психологију Филозофског факултета  Универзитета у Нишу приводи крају израдом докторске дисертације на тему : „Психопатолошка одступања, стрес и временске перспективе код починилаца кривичних дела».

После краћег радног искуства на месту школског психолога у ОШ „Чегар“ у Нишу,  дванаестогодишњи рад у локалној самоуправи започела у Управи за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту 2007.године, и радно искуство стекла  у : Одсеку за примарну здравствену заштиту, Одсеку за социјалну заштиту и Одсеку за породицу. Последњих седам година провела   на местима руководиоца у поменутој Управи, одакле је, са места Помоћника начелника 2016.године постављена  на место начелника Управе за образовање (по овлашћењу Градоначелника) односно Секретара секретаријата за образовање, након реорганизације Градске управе.

Телевизијски стаж од 25 година стекла као водитељ, новинар и аутор на телевизијама К21 у Јагодини, Дописништву РТС-а  – „ТВ Антена“ Јагодина,  РТВ 5 и ТВ Зона плус у Нишу.  Водитељ Фестивала глумачких остварења домаћег играног филма „Филмски сусрети“ у Нишу 2002., 2014.и 2015.године, Интернационалних хорских свечаности у Нишу 2014., модератор неколико конференција и водитељ десетак државних догађаја у организацији Универзитета, Града Ниша и Владе Републике Србије.

Председник школског одбора ОШ „Цар Константин“ 2010.-2014., члан школског одбора ОШ „Учитељ Таса“ 2014.-2016.године.

Научно-истраживачким радом  бави се 4 године на докторским студијама  психологије Филозофског факултета Универзитета у Нишу; аутор је десетак објављених научних радова из те области у земљи и иностранству.

Говори енглески, а служи се и француским језиком. Мајка једног детета.