Јелена Митровски

image_pdfimage_print

ЈЕЛЕНА МИТРОВСКИ

Јелена Митровски, дипломирани економиста, рођена је 1975. године у Нишу.

Основну и средњу школу завршила је  у Нишу.

Дипломирала је на Факултету за економију и инжињерски менаџмент и стекла звање Дипломираног економисте.

У Дирекцији за обнову земље радила је као координатор током 1999. и 2000. године.

За одборника у Скупштини Града Ниша изабрана је 2012. године.

Од 2012. – 2016. године била је председница Одбора за мандатнo – имунитетска питања у Скупштини Града Ниша, а 2016. године поново је изабрана за одборника у Скупштини Града Ниша.

Служи се енглеским и руским језиком.

Удата, мајка једног детета.