Секретаријат за дечију и социјалну заштиту

image_pdfimage_print

 

Адреса: Пријездина 1
Телефон: 018/504 – 477
Факс: 018/504 – 476
Секретар секретаријата: Мирјана Поповић

 


Информатор о раду Секретаријата за дечију и социјалну заштиту


Бројеви телефона на којим грађани  могу добити информације о својим поднесцима и предметима  у надлежности Секретаријату за дечију и социјалну заштиту Ниш су:

 • породиљско боловање и родитељски додатак            018/504-585
 • једнократна новчану помоћ за прво дете                     018/504-585
 • једнокр.новчану помоћ за незапосл.породиљу          018/504-585
 • борачка и инвалидска заштиту                                       018/ 504-574
 • дечији додатак                                                                       018/504-584
 • бесплатан превоз и паркинг                                              018/504-474
 • интерресорна комисија                                                       018/504-586
 • Канцеларија за избеглице и миграције                         018/ 526-157
 • Одсек за инвалидску заштиту и сарадњу са друштвено хуманитарним организацијама и удружењима 018/504-571
 • Утврђивање права на потпуно регресирање трошкова боравка деце у Предшколској установи „Пчелица” Ниш 018/504-571
 • Утврђивање права на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице 018/504-477
 • Утврђивање права на одсуство са рада ради посебне неге детета 018/504-585
 • Комисија за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подшке детету, ученику и одраслом за покретање поступка процене – интерресорна комисија 018/504-579

Списак административних процедура у секретаријату за дечију и социјалну заштиту:


 • Руководилац сектора за породицу и дечији додатак: Горан Ђорђевић
 • Руководилац сектора за социјалну заштиту и канцеларију за избеглице и миграције: Сузана Јовановић
 • Руководилац сектора за заштиту особа са инвалидитетом, борачко-инвалидску заштиту и сарадњу са друштвено хуманитарним организацијама и удружењима: Каролина Кнежевић

 

 

 • Шеф одсека за дечији додатак: Драгана Живковић
 • Шеф одсека за социјалну заштиту: Данијела Николић
 • Шеф одсека за борачко инвалидску заштиту: Татјана Ћирић
 • Шеф одсека за породицу: Мирослава Мићовић
 • Шеф одсека за заштиту особа са инвалидитетом и сарадњу са друштвено хуманитарним организацијама и удружењима: Јордан Ивановић
 • Шеф канцеларије за избеглице и миграције: Борис Нужда

 

 • Координатор групе за послове дечијег додатка: Светлана Крњајић

 

 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ДЕЧИЈУ И СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

 

I СЕКТОР ЗА ПОРОДИЦУ И ДЕЧИЈИ ДОДАТАК

 

1.Одсек за породицу

2.Одсек за дечији додатак:

– Групa за послове дечијег додатка

 

II СЕКТОР ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ И КАНЦЕЛАРИЈУ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ

1.Oдсек за социјалну заштиту

2.Канцеларија за избеглице и миграције

 

III СЕКТОР ЗА ЗАШТИТУ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ,  БОРАЧКО- ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ И САРАДЊУ СА ДРУШТВЕНО-ХУМАНИТАРНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА И УДРУЖЕЊИМА

 

1.Oдсек за инвалидску заштиту и сарадњу са друштвено хуманитарним организацијама и удружењима

2.Одсек за борачко инвалидску заштиту

 

 

Подаци о контакт особама: Звонко Самарџија, Данијела Николић