Аерополен

image_pdfimage_print

Резултати мерења

Праћење стања и прогноза аерополена 17. недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 18. недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 19. недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 20. недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 21. недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 22. недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 23. недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 24. Недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 25. Недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 26. Недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 27. Недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 28. Недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 29. Недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 30. недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 31. недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 32. недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 33. недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 34. недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 35. недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 36. недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 37. недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 38. недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 39. недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 40. недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 41. недеља


Број поленових зрна у m3 ваздуха -23. недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -24. недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -25. недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -26. недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -27. недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -28. недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -29. недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -30. недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -31. недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -32. недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -33. недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -34. недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -35. недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -36. недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -37. недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -38. недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -39. недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -40. недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -41. недељаГодишњи извештај


Резултати мерења у 2017. години

Број поленових зрна у m3 ваздуха -17. недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -18. недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -19. недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -20. недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -21. недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -22. недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -23. недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -24. недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -25. недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -26. недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -27. недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -28. недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -29. недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -30. недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -31. недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -32. недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -33. недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -34. недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -35. Недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -36. Недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -37. Недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -38. Недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -39. Недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -40. Недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -41. Недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -42. Недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -43. Недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -44. Недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -45. Недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -46. Недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -47. Недеља

Број поленових зрна у m3 ваздуха -48. Недеља


Праћење стања и прогноза аерополена 17. недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 18. недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 19. недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 20. недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 21. недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 22. недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 23. недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 24. недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 25. недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 26. недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 27. недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 28. недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 29. недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 30. недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 31. недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 32. недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 33. недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 34. недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 35. недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 36. Недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 37. Недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 38. Недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 39. Недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 40. Недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 41. Недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 42. Недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 43. Недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 44. Недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 45. Недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 46. Недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 47. Недеља

Праћење стања и прогноза аерополена 48. Недеља