Здравство

image_pdfimage_print

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ
Директор: Проф др Зоран Перишић
Адреса: Булевар др Зорана Ђинђића 48, 18000 Ниш
Тел: 018/224-984 и 224-964
Е-пошта: kcnis@eunet.rs
Интернет страница: www.kcnis.co.rs

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
Директор: Проф. др Миодраг Стојановић
Адреса: Булевар др Зорана Ђинђића 50, 18000 Ниш
Тел: 018/4234-451 и 4226-384
Интернет страница: www.izjz-nis.org.rs

ВОЈНА БОЛНИЦА НИШ

др сци. мед.  Вељко Миљко Милић

Адреса Булевар др Зорана Ђинђића бб 18000 Ниш

Тел: 018/508-841

Интернет страница: www.vbnis.mod.gov.rs

Електронска пошта: vb.nis@mod.gov.rs

Установе примарног здравства:

ДОМ ЗДРАВЉА НИШ
Директор: Милорад Јеркан, спец.спортске медицине
Адреса: Војводе Танкосића 15, 18000 Ниш
Тел: 018/503-503 и 241-047
Е-пошта: info@domzdravljanis.co.rs
Интернет страница: www.domzdravljanis.co.rs

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА НИШ
Директор: др Слађана Мајкић , специјалиста медицине рада
Адреса: Војислава Илића бб, 18000 Ниш
Тел: 018/232-801 и 224-878; Факс: 018/237-990
Е-пошта: info@medradanis.rs
Интернет страница: www.medradanis.rs

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА НИШ
Директор: др Радомир Пешић
Адреса: Булевар др Зорана Ђинђића 52а, 18000 Ниш
Тел: 018/232-852

ЗАВОД ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ НИШ
Директор: Саша Милутиновић, спец.интерне медицине
Адреса: Војислава Илића бб, 18000 Ниш
Тел: 018/529-000 (централа); Факс: 018/232-483
Е-пошта: hitnanis@ninet.rs
Интернет страница: www.hitnanis.org

АПОТЕКА НИШ
Директор: Димитрије Јанковић
Адреса: Булевар др Зорана Ђинђића 6, 18000 Ниш
Тел: 018/512-281, 512-296, 512-297
Е-пошта: aunis@bankerinter.net
Интернет страница: www.apotekarskaustanovanis.nadlanu.com

ЗАВОД ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ И ТУБЕРКУЛОЗУ НИШ
Директор: Бранислав Радојевић, дипл.економиста
Адреса: Булевар др Зорана Ђинђића 83, 18000 Ниш
Тел: 018/537-607

Установе социјалне заштите:

УСТАНОВА ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ – “МАРА”
Директор: Милош Ранђеловић
Адреса: Сестре Баковић, 18000 Ниш
Тел: 018/4516-577

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
Директор: Зоран Јовић
Адреса: Светозара Марковића, 18000 Ниш
Тел: 018/241-140

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР
Директор: Слађана Марановић Николић
Адреса: Радних Бригада 15, 18000 Ниш
Тел: 018/233-173