Слободан Ранђеловић

image_pdfimage_print

Слободан Ранђеловић

Градски већник

 

Рођен је 1970. године у Нишу. Дипломирани је инжењер прехрамбене технологије.

Од 1997. године радио у приватном предузећу “Унијапак” Ниш на пословима прехрамбеног технолога, руководиоца производње и генералног инжењера развоја и контроле квалитета сировина и производа. Од 2016 године ради у установи Студентски центар Ниш најпре на позицији шефа службе исхране ,а од 2019. као помоћник директора за исхрану.

Учествовао у бројним пројектима у области безбедности хране, квалитета и животне средине и поседује следеће сертификате, лиценце и звања:

Сертификат за имплементацију система HACCP и стандарда ISO 9001, од консултанске куће Qualitas Крагујевац :

Лиценцирани Менаџер квалитета и Менаџер заштите животне средине – лиценце издате од стране Европске агенције за квалитет и Европске агенције за заштиту животне средине;

Лиценцирани екстерни Аудитор за стандард ISO 9001:2015 сертификационе куће Quality Austria ;

Аудитор за стандарде у вези хране (HACCP i ISO 22000:2005 и FSCC22000) у сертификационој кући Quality Austria ;

Завршен курс за Менаџера безбедности хране по принципима  ISO 22000 Стандарда са сертификатом издатим од Quality Austria ;

Завршен курс за Global GAP Standard са практичним делом, сертификат издат од сертификационе куће LSQA из Уругваја за верзију 4, модул воће и поврће;

Завршен курс за Инспектора Global Gap стандарда и могућност аудитирања за упугвајску сертификациону кућу LSQA из Монтевидеа за најновију верзију 5 стандарда за модуле воће и поврће и комбиновани усеви (житарице);

Похађао едукацију за нове верзије стандарда ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015 у организацији тренера из сертификационе куће Quality Austria;

Завршио обуку за Саветника за хемикалије, потврда издата од Природно-Математичког факултета Универзитета у Нишу;

Завршио едукацију за руководиоце одржану у Грацу, у Аустрији;

Завршио курс “Чистија Производња у агробизнису”, потврда издата од стране USAID-a.;

Члан је Удружења прехрамбених инжењера Србије са седиштем у Новом Саду.

Регистрован је у бази података консултаната који раде стандардизацију организација у  EBRD-u (Европска банка за реконструкцију и развој).

Ожењен је и отац двоје деце.