Стратегија економског развоја сеоског подручја (економског руралног развоја) на подручју Града Ниша за период од 2007. до 2010. године

image_pdfimage_print

Одрживи равномерни развој Града Ниша је немогућ без континуираног и убрзаног руралног развоја – развоја сеоског подручја. Рурални развој подразумева целокупни развој сеоског подручја који обухвата све области (економија, екологија, социологија, школство, здравство, комунална изградња и др.) које одређују ниво квалитета живота на селу.