Немачка

image_pdfimage_print

2020.

 • Град Ниш заједно са ЈКП Медиана учествује у програму развојне сарадње са приватним сектором „develoPPP“ кроз пројекат „Управљање стакленом амбалажом на западном Балкану“ који финансира немачко савезно Министарство за економску сарадњу и развој преко Агенције за међународну сарадњу (ГИЗ) у сарадњи са оператерима амбалажног отпада – компанијама Секопак, Пакомак и Екопак. Овај регионални пројекат осим у Нишу, спроводи се и у Сомбору, Kрагујевцу и Варварину, као и у одабраним пилот општинама у Босни и Херцеговини и Северној Македонији а имплементирају га НАЛЕД, Регионална развојна агенција Херцеговине (РЕДАХ) и Заједница јединица локалних самоуправа (ЗЕЛС) из Северне Македоније у сарадњи са локалним самоуправама. Kоличина рециклиране стаклене амбалаже у региону Западног Балкана још је далеко од нивоа који прописује Европска унија. Док је циљ чланица ЕУ да рециклирају 70% стакла годишње, у Србији та количина износи 44%, у Северној Македонији 30%, а у Босни и Херцеговини 12%. Пројекат има за циљ да побољша стопу сакупљања и рециклаже стаклене амбалаже за 20%, развије регулаторна решења и подигне свест о значају рециклаже. У оквиру пројектних активности на територији града Ниша биће постављено 300 контејнера.  Вредност пројекта за Град Ниш је 150.000 €. Период реализације: фебруар 2020. – октобар 2022. године.

2019.

 • Град Ниш прихватио је успостављањe сарадње са Фондом за образовање Рома на остваривању мера и активности које се односе на унапређење положаја Рома у оквиру пројеката „Поспешивање запошљивости младих Рома“, фаза II, који се реализује уз подршку програма Немачке финансијске сарадње коју имплементира Немачка развојна банка КFW у име Владе Републике Немачке-Министарства за економску сарадњу и развој. Циљ пројекта је поспешивање запошљивости и повећање конкурентности припадника ромске националне мањине на тржишту рада. Пројекат обухвата практичну помоћ, ефективне и ефикасне механизме неопходне за борбу против дискриминације и стварање услова у којима Роми могу да остварују сва права са фокусом на приступ образовном систему и запошљавању. Кроз пројекат се реализују различите стручне обуке, преквалификација, стажирање у јавном и приватном сектору, чиме млади Роми и Ромкиње унапређују своје вештине, компетенције и постају конкурентни на тржишту рада. У оквиру пројекта биће успостављени механизми који континуирано унапређују професионалне вештине корисника и поспешују њихову запошљивост. Запошљавање младих Рома и Ромкиња представља сложен и вишедимензионални процес у коме је неопходно успоставити сарадњу са послодавцима из јавног и приватног сектора уз истовремено спровођење активности које јачају компетенцију младих Рома на тржишту рада. Успостављање сарадње има за циљ да постакне послодавце и активно допринесе креирању стимулативних услова запошљавања младих Рома и Ромкиња, кроз развијен индивидуални приступ рада са посебним нагласком на начело родне равноправности. Време реализације сарадње је до завршетка пројекта односно до 30.11.2021. године.

 

 • Град Ниш прихватио је учешће и суфинансирање пројекта „Подршка социо-економској стабилности у региону западног Балкана 2019-2020“, који у оквиру Програма „Подршка социо-економској стабилности у региону западног Балкана 2019 -2020“ финансира Немачка влада, а реализује HELP -Hilfe zur Selbsthilfe e.V. у сарадњи са локалним партнерима, општинама и градовима у Србији. Циљ Програма и Пројекта је повећање капацитета економски и социјално угрожених група становништва и унапређење програма третмана у установама за извршење кривичних санкција и процеса реинтеграције и њихово пуно укључивање у друштво. Носилац и имплементатор Пројекта је HELP-Hilfe zur Selbsthilfe e.V. а партнер на Пројекту је Град Ниш.Укупна  вредност  Програма  на  нивоу  Републике  Србије  је  230,00  евра. Вредност Пројекта за Град Ниш је 72.000,00 евра од чега Град суфинанира пројекат у средствима у износу од 28.800,00 евра а Влада Републике Немачке средствима у износу од 43.200,00 евра. Пројекат ће се на територији Града Ниша реализовати у периоду од потписивања Уговора до 31.12.2020. године.  Пројекат се заснива на едукативној и економској подршци локалном развоју Града Ниша, уз примену механизама за оснаживање развоја микро бизниса у Граду. Главне активности сконцентрисаће се на директно отварање нових радних места, путем помоћи малим бизнисима у виду грантова, организовања пословних и стручних обука. HELP-Hilfe zur Selbsthilfe e.V. подржаће спровођење постојећих стратегија локалног развоја и подржати процес одрживог развоја у целини. У оквиру пројекта биће подржано најмање 30 микро бизниса у Нишу у њиховом намерама за започињање или развој пословних делатности. Подршка укључује: донацију у опреми или материјалу просечне вредности од 2.400,00 евра; Организацију пословних и стручних обука према потребама корисник; праћење подржаних микро бизниса.

 

 • Град Ниш прихватио је сарадњу на пројекту „Енергетска ефикасност у јавним зградама – DKTI EE“, који спроводи Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, а који је подржан од стране Министарства за привредну сарадњу и развој Немачке, у партнерству са ресорним министарствима у Републици Србији: Министарством рударства и енергетике, које је надлежно за енергетику, ефикасно коришћење енергије и енергетску ефикасност, као главним политичким партнером, као и са Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре- које је надлежно за енергетску ефикасност у зградарству. ГИЗ и Град Ниш сарађиваће на унапређењу енергетске ефикасности у јавним зградама на локалном нивоу кроз подстицање доношења одлука о санацији зграда и развоју капацитета релевантних заинтересованих страна.

2018.

 • Потписан је уговор са добитницима грантова  у оквиру пројекта „Подршка социо-економској стабилности у региону западног Балкана”коjи реализуjе немачка организациja Хелп. Кроз доделу грантова у опреми, пословне и стручне обуке, умрежавање и менторинг, пројектне активности ће допринети економском оснаживању циљне групе, смањењу сиромаштва и повећању могућности запошљавања, уз примену механизама за оснаживање развоја микро бизниса у циљним градовима и општинама. Циљна група пројекта су стартап, микро и мали бизниси, незапослени млади, жене, националне мањине, особе са инвалидитетом и мање запошљиве категорије становништва. Општи циљ програма је повећање капацитета економски и социјално угрожених група становништва и њихово пуно укључивање у друштво. Посебни циљеви програма су смањење сиромаштва међу економски рањивим групама, повећан приступ тржишту рада осуђеним и бившим осуђеним лицима и боља инклузија Рома у друштво.

 

2017.

 • Настављена је успешна сарадња Града Ниша немачке невладине организације Хелп потписивањем уговора за за реализацију пројекта „Подршка социо-економској стабилности у региону“. Вредност пројекта је 120 000 евра, а Град учествује са 48 000 евра. Пројекат ће омогућити да 50 микро и малих предузећа у настајању добије бесповратну помоћ у опреми. Пројектом ће бити обухваћене незапослене жене, осуђеници, особе са инвалидитетом и социјално угрожене Нишлије. Они ће појединачно за реализацију својих идеја добити помоћ у опреми, вредности 2 400 евра.

 

2016.

 • Град Ниш и компанија Сименс потписали су Споразум о пословно-техничкој сарадњи у области техничке инфраструктуре, енергетске одрживости и саобраћаја. Овај споразум ће обема странама омогућити размењивање информација о техничко-технолошким трендовима у примени иновативних, енергетски ефикасних и поузданих производа и решења за градове, а који су директно примењиви за Град Ниш.
 • Потписан је Меморандум са немачком организацијом Хелп. Предмет овог Меморандума   је сарадња између потписника кроз  активности усмерене на унапређење положаја угрожене популације. Конкретне мере које би требало да се инплементирају су унапређење и подстицање запошљавања и самозапошљавања младих, ромског и другог мањинског становништва, особа са инвалидитетом и других незапослених а посебно лица која се теже запошљавају.Такође потписивањем Меморандума биће омогућен и развој социјалног предузетништва, остваривање права на рад и запошљавање, интеграција избеглих и расељених лица, повратника по основу споразума о реадмисији, ромског становништва и других социјално угрожених група.

2015.

 • Представљен је пројекат „Смањење сиромаштва и унапређење могућности запошљавања маргинализованих и угрожених група становништва у Србији“. Овај пројекат хуманитарна организација Хелп реализује од маја 2013. године до краја децембра 2016. године уз донаторску подршку Немачке Владе и Града Ниша. Учешће Града Ниша је у износу од 125.567 евра. Реализацијом дела пројекта који се односи на 2015. годину, пружа се шанса незапосленом становништву Града Ниша да конкурише за грант у опреми вредности 1.200,00 или 2.400,00 евра са којом ће започети мали бизнис и на тај начин обезбедити себи посао, а породици редован извор прихода. Ово је пети пројектни циклус који реализује град Ниш заједно са организацијом ХЕЛП и укупан број корисника грантова у опреми у Нишу је у овом моменту 353.

2014.

 • Потписан је уговор о сарадњи између Града Ниша, организације Хелп и КПЗ-а Ниш о сарадњи на компоненти пројекта Смањење сиромаштва и унапређење могућности запошљавања маргинализованих и угрожених група становништва у Србији. Део овог пројекта је усмерен на стварање могућности за запошљавање маргинализоване групе осуђеника који казну служе у Казнено поправном заводу у Нишу. Хелп ће подржати 10 осуђеника са територије Ниша, након периода извршења казне, са циљем ресоцијализације кроз помоћ у започињању пословне делатности. Поред појединачних донација, биће опремљене кројачка и занатска радионица КПЗ-а Ниш. Општи циљ пројекта је укључивање маргинализованих и социјално угрожених група становништва у друштвени и економски живот земље и смањење сиромаштва међу циљним групама.
 • Потписани су уговори о донацији са корисницима програма подршке смањењу сиромаштва и запошљавању немачке организације Хелп. У петом пројекту немачке организације Хелп у Нишу „Смањење сиромаштва и унапређење могућности запошљавања маргинализованих и угрожених група становништва у Србији” одобрена је 21 појединачна донација и оснивање три кооперативе, односно удружења за рециклажу, производњу компоста и унапређење становања.  У оквиру пројектне компоненте подршке предузетницима и запошљавању 21 грант вредности од 1.200,00 до 2.400,00 евра добиће пет жена и 16 мушкараца. Нови предузетници ће се највише бавити услужним делатностима (7 рециклажних, 4 пољопривредне и 1 занатска делатност). Поред корисника појединачних грантова, уговоре о донацији потписали су и представници три кооперативе, са најмање 24 члана. У оквиру подршке развоју кооператива, у Нишу су основана три удружења: Удружење за рециклажу „Рециклажни еко центар”, Удружење за производњу компоста „Еко-хумус” и Удружење за грађевинске радове „Махала 1″. Кооперативе ће такође до краја године добити опрему за обављање делатности за које су се регистровале просечне вредности 15.000 евра.

2013.

 • Заједно са још 12 општина из Србије Град Ниш са својих 5 општина (Палилула, Медијана, Пантелеј, Нишка Бања и Црвени Крст) учествује у ГИЗ SoSYEP програму за израду локалних акционих планова за младе. Израда Локалног акционог плана за младе града Ниша подржана је од стране РС Министарства омладине и спорта, а финансира ће је немачка Организација за међународну сарадњу ГИЗ.
 • Захваљујући Види Вучковић, председници Централног савета Срба из Хесена, те донацијама наших људи из дијаспоре, Град Ниш је у периоду трајања Сајма књига у Франкфурту добио прилику да се презентује на штанду српских књижевника.
 • Немачка хуманитарна организација „Хелп“ и Град Ниш потписали су Уговор о сарадњи на пројекту „Смањење сиромаштва и унапређење могућности запошљавања маргинализованиих и угрожених група становништва у Србији“ који се реализује уз донаторску подршку Владе Немачке и циљних градова и општина Пирот, Ниш и Смедерево. Општи циљ пројекта је укључивање маргинализованих Рома и других социјално угрожених група становништва у друштвени и економски живот земље и смањење сиромаштва међу циљним групама. Главне активности концентрисаће се на отварање нових радних места путем помоћи малим бизнисима и кооперативама, обезбеђивање пословних и стручних обука и образовања као и организовање тематских радионица и пратећих активности умрежавања подржаних корисника и релевантних институција и организација.
 • У оквиру државног програма обележавања јубилеја Миланског едикта изведена је 9. Бетовенова симфонија у Нишу. Домаћин концерта био је немачки амбасадор у Србији, његова екселенција Хајнц Вилхелм а Амбасада Немачке финансијски је помогла организацију концерта.
 • Као резултат заједничког пројекта организације “Другачији заједно” и немачке организације IB Behindretenhilfe, у Нишу је отворен информативно едукативни сервис и саветовалиште за особе са менталним, емоционалним и вишеструким сметњама, који је смештен у улици Париске комуне.

2012.

 • Управа за пољопривреду и рурални развој Града Ниша аплицирала је пројектом “Израда стратегије регионалног рурланог развоја” код InWent-а и SWG-а, на основу чега је успостављена дугорочна сарадња. Савезно министарство за економску сарадњу и развој Немачке је преко своје агенције InWent организовало два тренинга у Немачкој у којима је извршен трансфер знања у области руралног развоја. Управа за пољопривреду и развој села је имала прилике да заједно са представницима Албаније, Бугарске, Хрватске, Македонија кроз интерактивни тимски рад и партиципацију, упознају са терминологијом, примерима добре праксе регионалног руралног управљања.
 • Потписано је четрдесет уговора о донацији са одабраним малим бизнисима подржаним у оквиру пројекта „Подршка локалном одрживом развоју кроз смањење сиромаштва и економско оснаживање“, који финансира Влада Немачке и циљни градови и општине. Вредност дела пројекта за Град Ниш износи 149.672 евра, од чега сам Град суфинансира око 32 одсто, односно 48 хиљада евра. Немачка влада четврти пут пружа подршку Нишлијама. До сада је на овај начин упошљено 317 клијената. Подржано је десет клијената у области заната и занатске производње (израда накита, женске кожне галантерије, производња украсних свећа и слично) и 30 из области услужних делатности. Ово је први циклус у Нишу у коме је учешће млађих од 35 година превазишао очекивања и износи 60 процената, а родно учешће подржаних жена 53 процента. Потписници уговора о донацији добиће опрему просечне вредности 2400 евра која ће им омогућити да себи обезбеде посао и редован извор прихода. Поред опреме предузетницима ће бити омогућено похађање пословних и стручних обука за унапређење и одрживост бизниса. Обавезе потписника уговора су регистрација делатности, похађање пословних и стручних обука, повраћај 20% од вредности гранта и 15 часова рада за добробит локалне заједнице.
 • Градоначелник Ниша Проф др. Зоран Перишић разговарао је са представницима трговинског ланца “ЛИДЛ”. Овај немачки ланац супермаркета купио је плац преко пута Бриколажа у Дуваништу, где ће бити изграђен супермаркет, а током сусрета представници овог познатог европског бранда у области трговине исказали су интересовање да у скоријој будућности отворе још неколико објеката на територији града Ниша.
 • Потписан Уговор са KfW-om (Град Ниш, ЈКП Градска Топлана, Министарство финансија, Министарство енергетике) за 4. фазу рехабилитације даљинског грејања.
 • Започета је реализација заједничког пројекта организације IB Behindertnhilfe из Немачке и организације Другачији заједно – успостављање инфо сервиса и саветодавног центра за особе за инвалидитетом . Град Ниш је обезбедио простор за овај пројекат. Град Ниш има потписан протокол о сарадњи са организацијом IB Behindertnhilfe (2010) а сарадња је успостављена преко Централног Савета Срба у Хехсену (Вида Вучковић).
 • Потписан уговор за продају земљишта на локацији у Доњем Међурову. Лицитацију је добила српско-немачка фирма ЛМБ Софт која се бави медицинском технологијом специјално трансфузилогијом. У оквиру компаније отворен је LMB Academy – Quality Competence Центар – пословно, едукативно, консултантски центар. Центар је отворен у сарадњи са Министарством за економски развој и међународну сарадњу из Немачке и Универзитетом у Нишу.

2011.

 • Обележен дан пада Берлинског зида у Нишу концертом у Симфонијском оркестру – поклон Амбасаде Немачке.
 • Крајем 2010. године потписан је Меморандум о разумевању са консултантском фирмом Амберо консалтинг који се односи на имплементацију пројекта „Унапређење управљања земљиштем на нивоу локалних самоуправа у Србији” који финансира Немачка Техничка Сарадња ГТЗ у сарадњи са Владом Републике Србије. Сврха меморандума је аранжман у оквиру кога потписници Меморандума сарађују у имплементацији подпројекта ТЕХНИЧКА ПОДРШКА ПРОЈЕКТУ АНАЛИЗЕ СТРУКТУРЕ ВЛАСНИШТВА И ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ И ПРОЈЕКТА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ЗА НАУЧНО ТЕХНОЛОШКИ ПАРК „ТЕХНИС“ Досадашњи резултати
 • Пружена подршка Граду Нишу у спровођењу анализе полазног стања на локацији, уз консултације Владе Савезне Републике Немачке и Републике Србије. Градоначелнику Ниша предати су атлас локације, регистар објеката и регистар слободних локација у оквиру комплекса ЕИ Холдинга.
 • Урађен Нацрт Предстудије изводљивости са фокусом на даљем развоју комплекса ЕИ Холдинга на основу спроведене анализе тржишта и анализе локације.
 • Са архитектонским бироом Virtual Architecture из Крагујевца склопљен уговор о изради предлога мастер плана за целокупни комплекс, након чега треба да уследи детаљније урбанистичко решење (урбани дизајн) за планско подручје које би могло да представља основу за израду Плана детаљне регулације и препарцелацију комплекса.
 • Град Ниш и немачка хуманитарна организација ХЕЛП потписали су 80 појединачних уговора о донацији опреме за започињање бизниса и два уговора са кооперативама – удружењем “Чегар” и “Нишка шанса”, у оквиру другог циклуса програма подршке локалном одрживом развоју кроз смањење сиромаштва, чиме се број подржаних малих бизниса на територији града Ниша попео на 354. Појединачни уговори се односе на донације опреме у вредности од по две хиљаде евра, а потписана су и два уговора са коооперативама за опрему вредну 30 хиљада евра. Пројекат финансирају Влада Немачке и циљни градови и општине, и његова укупна вредност је око 956 хиљада евра. Пројекат се спроводи у градовима Ниш и Врање и општинама Алексинац, Бујановац, Пирот и Прешево, у сарадњи са НВО ENECA из Ниша и EDEAS из Бујановца. Вредност дела пројекта који се спроводи на територији Града Ниша износи 320 хиљада евра, од чега је финансијско учешће Града 130 хиљада евра.

2010.

 • НВО ENECA потписала je 49 уговора о донацији опреме са избеглим и интерно расељеним лицима, у оквиру програма »Подршка избеглим и интерно расељеним лицима у Србији«.НВО ENECA у Нишу спроводи доходовну компоненту овог програма, чији је примарни циљ да се у периоду од маја 2010., када је потписан уговор о сарадњи, до марта 2011. године пружи финансијска и техничка подршка избеглим и интерно расељеним лицима укључујући и један број социјално угрожених локалних становника, у њиховом економском осамостаљивању у процесу интеграције.Потписници уговора о донацији су се јуна и јула пријавили са својим пословним идејама и на тај начин конкурисали за остваривање могућности да добију право на коришћење опреме/материјала просечне вредности до 1.500,00 евра, уз лимитирана власничка права у периоду од две године. Потписници уговора о донацији, биће у обавези да похађају обуку неопходну за одабране делатности као и да обаве друштвено користан рад, који ће бити организован у сарадњи са Градом.Програм Међународне организације за миграције (МОМ) финансира Европска унија преко Делегације Европске уније у Републици Србији, а циљ му је да, у складу са Националном стратегијом за решавање питања избеглих и интерно расељених лица, допринесе напорима Владе Републике Србије и Комесаријата за избеглице Републике Србије да унапреде животне услове и реше стамбено питање ових категорија становништва.
 • Потписан је уговор о сарадњи на пројекту “Смањење сипромаштва кроз подршку старт-ап бизниса”, између ДИН “Фабрике дувана” у саставу “Philip Morris International” и невладине организације ENECA. У оквиру овог пројекта биће подржано још 45 клијената који ће добити опрему просечне вредности 180 хиљада динара, пословне и стручне обуке и саветовање. Укупна вредност овог пројекта који финансира ДИН “Филип Морис” износи 9.6 милиона динара.
 • Потписан је Протокол о сарадњи са Међународним савезом за помоћ особама са посебним потребама (Internationaler Bund – Behindertenhilfe Hessen) са седиштем у Оберурселу, у Немачкој. IB Behindertenhilfe пружаће саветодавне услуге при изради социјалних планова и подршку при имплементацији различитих пројеката, као и подршку Граду Нишу при успостављању Интервентног ресурс центра, амбулантне службе, дневних заштитних радионица, као и тела која се баве психосоцијалним проблемима.
 • Потписан је  Меморандум о разумевању са немачком невладином организацијом ХЕЛП о релизацији пројекта Смањење сиромаштва кроз локални одрживи развој у јужној Србији, који финансира Немачка влада а реализује HELP у сарадњи са локалним партнерима, односно  невладиним организацијама ENECA-Economic Expert Community Association из Ниша и EDEAS-Economic Development Association из Бујановца. Пројекат ће бити реализован у периоду од 01. јула 2010. Године до 31. децембар, 2011. године.  Град Ниш и HELP у току спровођења пројекта сарађиваће  по следећим питањима:
  • Подршка спровођењу Стратегије локалног одрживог развоја;
  • Идентификација и повезивање партнера са посебном пажњом обраћеном сектору микро, малих и средњих предузећа;
  • Директно отварање нових радних места и побољшање могућности запослења угрожених категорија становништва – младих, незапослених, самограних родитеља и особа са инвалидитетом.
  • Обезбеђивање визуелног идентитета донатора.

  Укупна вредност пројекта износи 956.200,00 EUR, који финансирају:

  • Немачка влада у износу од 450.000,00 EUR
  • Градови и општине укључене у пројекат у износу од 373.000,00 EUR,  од чега је учешће Града Ниша 130.000 EUR.
 • Регионални представник ХЕЛП-а за југоисточну Европу Тимо Штегелман и градоначелник Ниша Милош Симоновић уручили су дигитални рендген са софтвером Одељењу за болести зуба и ендодонцију Клинике за стоматологију Ниш, који је набављен у оквиру пројекта »Подршка локалном одрживом развоју у јужној Србији« за потребе ове клинике, у вредности од 662.000,00 РСД.
 • Центар за међународну миграцију и развој (ЦИМ) обезбеђује људске ресурсе у оквиру развојне сарадње са Немачком. ЦИМ регрутује експерте из Немачке и земаља Европске уније а из средстава Савезног министарства за привредну сарадњу и развој суфинансира њихов ангажман за који од локалнох послодавца добијају просечну плату. У свом раду ЦИМ се ослања на Немачку организацију за техничку сарадњу (ГТЗ) и Савезну агенцију за запошљавање (БА).  У оквиру сарадње са ЦИМ-ом, у Управи Града Ниша за комуналне делатности, енергетику и саобраћај ангажован је експерт на пословима решавања питања санације постојеће депоније и управљање отпадом. Такође, при Служби за послове градоначелника, у Канцеларији за локални економски развој ради експерт ангажован на пословима пружања подршке локалном економском развоју.
 • Град Ниш је обновио контакте са градом Бад Хомбургом и иницирао братимљење, са којим је успостављена пријатељска сарадња 1999. године. У овом периоду град Бад Хомбург је кроз донације у виду опреме помагао Центар за дневни боравак деце, омладине и одраслих особа ментално ометених у развоју – Мара, ЈП Пчелица и Клинички центар.
 • Уз подршку Представништва Привредне коморе Србије у Франкфурту успостављена је сарадња са пословном заједницом Немачке Савезне покрајине Хесен.
 • Представници Покрајинског Рајнишес музеја у Триру и извршни директор Изложбе о Константину 2007. године, учествовали су на конференцији под називом Правци и мoдалитети међунарoдне сарадње града Ниша у области културе. Конференција је део пројекта “Израда програмске основе и промоција Канцеларије града Ниша за међународну сарадњу у области науке, образовања и културе”. Први дан конференције представљао је  финални корак пред установљење Канцеларије града Ниша за међународну сарадњу у области науке, образовања и културе. Његова сврха, је  била да се, након првих интерних консултација, чују мишљења и сугестије важних партнера изван града – представника Министарства културе и Министарства иностраних послова Републике Србије, културних аташеа амбасада и културних центара у Србији, представника донаторске заједнице и домаћих експерата за област културне политике. Други дан конференције би је посвећен презентацијама и размени искуства на пољу истраживања, заштите, валоризације и промоције културног наслеђа Константинових градова: Трир (Немачка), Арл (Француска), Милано (Италија), Измит (Турска), Карнунтум-Петрпнели (Аустрија), Јорк (Велика Британија) и Ниш (Србија).

2009.

 • У оквиру сарадње са градом Триром, делегација овог немачког града боравила је у званичној посети Граду Нишу. Овом приликом разговарало се о могућностима сарадње на реализацији заједничких пројеката поводом обележавања 1700 година од доношења Миланског едикта и размењена су искуства из области истраживања, заштите, валоризације и промоције културног наслеђа Константинових градова.
 • Потписан је  Меморандум о разумевању са немачком невладином организацијом ХЕЛП о релизацији пројеката одрживог развоја током 2010. године. То значи да ће Град Ниш са НВО ХЕЛП сарађивати на реализацији пројеката одрживог развоја тј. социјално-економске подршке угроженим категоријама становништва, младима, незапосленима, самохраним родитељима и особама са инвалидитетом. Један од основних циљева сарадње је креирање нових радних места кроз развој старт-уп бизниса и предузетништва. Кроз развој старт-уп бизниса и предузетништва биће подржано најмање 80 клијената у њиховим намерама за започињање или развој пословних делатности. Подршка ће обухватати донацију у виду опреме и материјала просечне вредности до 2.000,00 евра, организовање пословне и стручне обуке у складу са потребама клијената и пословно саветовање.

2008.

 • Град Ниш је потписао Уговор о сарадњи са немачком невладином организацијом HELP у оквиру пројекта ”Подршка локалном одрживом развоју у јужној Србији”, који се односи на обезбеђивање донација за start-up бизнисе, организовање пословних и стручних обука, организовање стручне праксе у приватним фирмама.
 • Амбасада СР Немачке и немачка невладина организација HELP обезбедили су неурофидбек апарат за потребе Дневне болнице за децу и омладину Клинике за заштиту менталног здравља и неуропсихијатрију развојног доба Клиничког центра Ниш.
 • Потписивањем трилатералног уговора о коришћењу средстава KfW-а, намењених реализацији програма “Рехабилитација локалног система грејања у Србији – фаза III”, јула, 2008. године између Републике Србије, града Ниша и ЈКП “Градска топлана” Ниш, стекли су се услови за реализацију повољног кредитног аранжмана ради набавке опреме и услуга намењених рехабилитацији и модернизацији локалног система грејања од стране ЈКП “Градска топлана” Ниш.

2004.

 • Донацијом Владе СР Немачке изграђене су стамбене јединица за 40 избегличких породица  из БиХ и Хрватске а  имплементациони партнер   у пројекту је Савезна установа за техничку помоћ  – THW.

2002.

 • Немачка влада је дотирала средства за адаптацију Одељења за инвазивну дијагностику на Клиници за кардиоваскуларне болести нишког Клиничког центра, као  и апарате којима је опремљена најсавременија лабораторија за катетеризацију срца и ангтиографију.

2001.

 • Град Ниш је потписао Протокол о сарадњи са немачком владином организацијом GTZ на пројектима: Модернизација комуналних услуга, енергетска ефикасност, израда стратегије управљања комуналним отпадом, обједињена наплата. (2001 и 2004).
 • Немачка Влада посредством Кредитне институције за обнову – KfW обезбедила је донацију за  ЈКП Градска топлана за 2 фазе пројекта реконструкције даљинског грејања у вредности од 8,2 милиона евра (2001, 2002, 2003).
 • Немачка Влада посредством Кредитне институције за обнову KfW обезбедила је донацију ЈКП Наиссус за 2 фазе пројекта рехабилитације водоводног система у вредности од 4,7 милиона евра (2001 и 2002).

2000.

 • Немачка агенција за обнову и развој поклонила је, у име Владе Немачке, два камиона за одвоз смећа граду Нишу.
 • Реализован је програм Асфалт за демократију чиме је град добио битумен за асфалтирање градских улица у вредности од 100.000 немачких марака.