EУ Регион ЕВРОБАЛКАН

image_pdfimage_print

Град Ниш

Град Софија

Град Скопље


2010

Март:

  • Градоначелници Ниша, Софије и Скопља, Милош Симоновић, Јорданка Фондакова и Коце Трајановски састали су се у Софији поводом интензивирања прекограничне сарадње и активности у оквиру пројекта Еврорегион. Званична Софија саопштила је да ће представници Бугарске, земље чланице Европске уније, у Бриселу представити пројекат Еврорегион, али и затражити проналажење могућности за финансирање активности у оквиру пројекта из европских фондова. На састанку у Софији договорено је формирање националних тимова који ће радити на изради пројектних активности. Једна од тема разговора била је и израда пројеката у области саобраћајне инфраструктуре и израде урбанистичких планова.

2003

Уз стручну подршку Савета Европе израђен је Статут као јединствени правни оквир за оперативно функционисање ове Асоцијације градова и општина, чиме је дефинисана структура саме асоцијације као и облици сарадње како унутар самог ЕУ Региона, тако и са осталим међународним институцијама. Овај Статут потписан је у Софији септембра 2003. године чиме је званично установљен ЕУ Регион ЕВРОБАЛКАН.

ЕУ Регион “ЕвроБалкан” се састоји од три националне Асоцијације – српске, бугарске и македонске, а укупно је чини 66 градова и општина. Град Ниш је био први председавајући овом Асоцијацијом наредних две година, као и седиште Националне канцеларије као административног и логистичког центра ЕвроБалкана.

Комитет за грађевинарство

Поводом другог сусрета Радне групе за Регионални економски развој, јануара 2003. године, у оквиру троугла Ниш-Софија-Скопље, представници компанија: Бетон (Скопље), ЈНУ Институт за земљотресно инжињерство и инжињерску сеизмологију Универзитета Св. Кирил и Методије (Скопље), Главболгарстрој (Софија) и ГИП Морава (Крушце, Ниш), сусрели су се у Нишу како би договорили могућности ближе сарадње на пољима грађевинарства у оквиру прекограничног региона.

Горе поменуте стране сложиле су се у вези потребе за израдом Регионалне стратегије за развој Грађевинарства у суседним пограничним регионима Југославије, Бугарске и Македоније, о отреби за тренутним реконструисањем и преиспитивањем капацитета у грађевинарству, како би се истима омогућило функционисање како под тржишним условима тако и на ширем регионалном и осталом светском тржишту, као и о потреби за заједничком консултативном организационом формом, која би омогућила заједничку презентацију могућноти грађевинарства.
Такав комитет би у потпуности био посвећен јачању тржишне економије у пограничном региону и имајући у виду компаративне предности сваког од учесника омногућавању јефтинију цену градње и у исто време доприносиће стварању бољег окружења за предузетништво, запошљавање, социјалну заштиту и побољшање услова живота.

2002

Институционализација прекограничне сарадње
Годину дана након првог састанка представника градова и општина овог региона, октобра 2002. године у Скопљу је званично потписан Протокол о формирању међуопштинске и регионалне Асоцијације – ЕУ регион, којим су се градови изјаснили да желе да наставе процес интезивирања сарадње и обавезали се да се активно укључе и сами дају што већи допринос целокупном пројекту.

Са циљем да Универзитети Ниша, Скопља и Софије удруже своје потенцијале и преузму главну улогу у прекограничној образовној и научној сарадњи, потписан је и Протокол о трилатералној сарадњи Универзитета између Универзитета у Нишу, Универзитета Ст. Климент Охридски у Софији и Универзитета Ст. Ћирило и Методије у Скопљу. Потписани Протокол подразумева будућу сарадњу по признатим европским стандардима, истакнутим Болоњском декларацијом, што ће практично значити оснивање Регионалног академског центра и Комисије за хармонизацију едукативних програма.

“Економски форум” – СОФИЈА – СКОПЉЕ – НИШ
Фебруара 2002. године у Софији је организован Економски форум Софија – Скопље – Ниш, са циљем да се начини корак даље у правцу привредне сарадње, кроз отварање могућности привредним заједницама да остваре контакти и да се представе на једном месту. Са једне стране, овај Економски форум је пружио прилику великом броју малих, средњих и великих предузећа из пограничних региона све три земље, да представе своје делатности, размене вредна искуства из својих стручних области, као и да пронађу нове начине за интензивирану сарадњу у оквиру проширеног тржишта. Истовремено, радни састанци експерата из области развоја приватног сектора, инфраструктуре и уског стручног образовања, бавили су се главним препрекама за проток људи, робе и услуга, док је целокупни циљ ових састанака био почетак израде будуће заједничке стратегије за превазилажење баријера које отежавају прекограничну привредну сарадњу, трговину и развој.

Комитет за челик
Представници Машинске индустрије Ниш, предузећа МАКСТИЛ из Скопља и највеће железаре на Балкану Кремиковци из Софије су се већ на овом Економском форуму сложили да постоји потреба за развијањем регионалне стратегије о челичној индустрији и металургијском комплексу у новом ЕУ региону. Закључено је да постоји потреба за ургентним и непосредним реструктуирањем постојећих установа и капацитета челичне индустрије и металургијског комплекса.

Са намером да се заједно преоријентишу ка новим тржишним условима пословања, да пласирају заједничке производе на регионалном и ширем тржишту, представници ових институција одлучили су да формирају Комитет за челик. Споразум је потписан јула 2002. године. Значајно је поменути да је, након године дана оваквог вида сарадње, остварен промет роба и услуга у вредности од 2 милиона долара.

Радне групе
У процесу формирања прекограничне сарадње основане су Радне групе, чији је циљ изналажење заједничких решења у приоритетним областима сарадње попут регионалног економског развоја, заштите животне средине, културе, образовања и медија.

Радне групе представљају мрежу експерата у специфичним областима као саветодавна тела Еврорегиона. Оне окупљају представнике локалних власти, невладиних организација, представнике привреде, образовних институција из целог региона.

2001

На иницијативу градоначелника Ниша Горана Ћирића, Скопља Ристо Пенова и Софије Стефана Софианског, овај дугорочни процес, активно подржан од стране “EASTWEST INSTITUTE”-a и Савета Европе, покренут је званично међународном конференцијом, која је одржана у Нишу 17-19. септембра 2001. године. Конференцији, која представља први већи корак у процесу интензивирања прекограничне сарадње у региону, присуствовало је више од 80 градоначелника и председника општина, као и представника локалних и државних власти, цивилног друштва, универзитета и привредних заједница из све три државе. Поред осталог, питања заједничког регионалног развоја и развоја приватног сектора разматрана су у раду засебних радних група, које су радиле на постизању консензуса око заједничких потреба и интереса. У овом смислу, интензивирање привредних прекограничних активности је истакнуто од стране свих учесника као приоритет и ствар од виталног интереса за цео регион.