Гиљотина прописа

image_pdfimage_print

 Презентација електронског регистра административних поступака:

ПРИВРЕДНИЦИ И ГРАЂАНИ – ДАЈТЕ СВОЈ ГЛАС!
Укажите на проблеме у раду са градским и општинским управама града Ниша и дајте своје предлоге!

У оквиру пројекта регулаторне реформе “Јачање конкурентности на локалном нивоу” који заједнички имплементирају Међународна финансијска корпорација (ИФЦ) – групација Светске банке, град Ниш и пет градских општина, позивају се привредници и грађани да дају коментаре и препоруке за унапређење административних поступака који се спроводе у градским и општинским управама.

За давање коментара, као и за детаљне описе административних поступака,

можете се обратити на e-mail адресу: giljotina@gu.ni.rs

“ГИЉОТИНА” – РЕГУЛАТОРНА РЕФОМА У НИШУ

Градске, општинске управе и ИФЦ позивају привреднике и грађане да идентификују проблеме са којима се у свакодневном раду сусрећу у контакту са градским и општинским управама!

Споразум о сарадњи између Међународне финансијске корпорације, града Ниша и градских општина Црвени Крст, Медијана, Нишка Бања, Палилула и Пантелеј, потписан је 15. априлу 2009. године. Градска и општинске управе су препознале потребе привредника за стварањем бољег пословног окружења, кроз поједностављење процедура са којима се свакодневно сусрећу.

У оквиру Гиљотине“, IFC пружа подршку граду и градским општинама у циљу:

 • смањења трошкова које привредници и грађани имају приликом подношења и решавања захтева
 • скраћења времена потребног за реализацију административних поступака, укључујући и различита одобрења и дозволе
 • формирања транспарентног и правно сигуран регистра свих административних поступака, који садржи све потребне релевантне информације
 • унапређења капацитета локалних власти

БЛИЖЕ О ГИЉОТИНИ“

На нивоу града и у свакој градској општини конституисане су радне групе које сачињавају представници IFC-а и градских/општинских управа. Такође, основано је и Централно координационо тело у коме су градоначелник, председници свих општина и представници IFC-а. Све радне групе анализирају процедуре, припремају и усвајају препоруке и предлажу надлежним органима доношење нових-измену постојећих одлука.

Пројектне активности се спроводе у четири фазе:

 • ИНВЕНТАР – ПОПИС АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКА
  Службеници пописују градске/општинске административне поступке који се примењу у раду са странкама
 • КОНСУЛТАЦИЈЕ
  Прикупљају се предлози, коментари, примедбе и препоруке од представника пословне заједнице, њихових удружења и представника цивилног друштва за унапредјење административних поступака
 • АНАЛИЗА
  Радне групе припремају и усвајају препоруке за поједностављење административних поступака, узимајући у обзир и коментаре привредника и цивилног друштва
 • УСВАЈАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ПРЕПОРУКА
  Градски и општински органи усвајају нове одлуке на основу препорука, успоставља се Интернет регистар административних поступака и уводи систем контроле квалитета, како би се убудуће примењивала само “добра” регулатива

ПОПИС АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКА ГРАДСКИХ И ОПШТИНСКИХ УПРАВА ЈЕ ЗАВРШЕН И САДА СЕ (У ФАЗИ КОНСУЛТАЦИЈА) ПРУЖА МОГУЋНОСТ ПРИВРЕДНИЦИМА, ЦИВИЛНОМ ДРУШТВУ И ГРАЂАНИМА ДА СЕ ЧУЈЕ И ЊИХОВ ГЛАС:

 • Градске и општинске управе позивају привреднике и грађане (преко интернет странице града и осталих медија) да се активно укључе, идентификују проблеме везане за локалне и републичке прописе са којима се свакодневно срећу, са могућношћу да коментаре, предлоге и сугестије доставе на e-mail:giljotina@gu.ni.rs или на следећу адресу: П.Цветковић/Ј.Ћирлић, Канцеларија за локални економски развој, Обреновицева 38/I, факс 018/209-240
 • Организују се четири Фокус групе са представницма привредног сектора и грађанског друштва у Регионалној привредној комори Ниша, 22. и 24. јула 2009. године, са почетком у 10.30 и 13.00 часова

Међународна финансијска корпорација (IFC) је део групације Светске банке који се бави развојем приватног сектора и пружањем саветодавних услуга у циљу привлачења нових инвестиција. Саветодавни програми IFC-а подељени су у четири групе: развој компанија, развој инфраструктуре, унапређење пословног окружења и приступ финансијским средствима.

IFC Пројекат “Јачање конкурентности на локалном нивоу“, колоквијално познат као “Гиљотина“, започео је у Србији средином 2007. године, са четири пилот града: Крушевац, Ужице, Врање и Зрењанин. Пројекат финансира швајцарски државни Секретаријат за економске односе (SECO) и IFC. SECO је званичан швајцарски државни центар за сва основна питања везана за економску политику.

Процењено је да ће компаније и грађани у ова четири града моћи да уштеде 1,5 милиона долара годишње захваљујући поједностављењу прописа и смањењу такси, као и 1,7 милиона дана које би провели чекајући.

Додатне информације о IFC:

Више информација о Међународној финансијској корпорацији можете пронаћи на www.ifc.org или www.ifc.org/pepse