Акциони план одрживог енергетског развоја (Sustainable Energy Action Plan – SEAP)

image_pdfimage_print

Акциони план одрживог енергетског развоја (Sustainable Energy Action Plan – SEAP) је кључни документ, препоручен од стране Европске комисије, који показује како локалне власти треба да достигну циљ смањења CO2  до 2020. год. за најмање 20% у односу на 1990. год.

Циљ израде SEAP–а  је дефинисање конкретних мера и поступака за редукцију потрошње енергије и енергената на административном подручју Града Ниша, као и временске оквире и одговорности, који ће дугорочну стратегију претворити у конкретне реализоване активности.

Град Ниш се доношењем Одлуке о прихватању „Повеље Градоначелника“ обавезао да припреми извештај „Попис основне емисије“, припреми и поднесе „Акциони план одрживог енергетског развоја града Ниша“ (SEAP).

У SEAP–у  се користе резултати инвентара емисија за изабрану (референтну 2010.) годину са циљем идентификације најзначајнијих подручја у којима је могуће предузети конкретне акције и која дају највише потенцијала за достизање циљане редукције CO2 од стране локалних власти. Циљана вредност  SEAP–а Града Ниша је смањење емисије CO2 за 21% на територији града Ниша у односу на 2010. годину.

SEAP је израдио тим стручњака факултета Заштите на раду у сарадњи са Одсеком за енергетику, Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај.

Скупштина Града Ниша је 17.12.2014. год. је донела Одлуку о доношењу Акционог плана одрживог енергетског развоја Града Ниша.

 Град Ниш је први град у Србији који има овакав документ.