Студија развоја локалне економије Града Ниша

image_pdfimage_print

Студија развоја локалне економије града Ниша, као стратешки план развоја, резултат је идентификације “мапе ресурса” Ниша, града који представља важан привредно-индустријски и туристички центар од изузетног националног и субрегионалног значаја.

Циљ и сврха израде стратешког плана био је да се у савременим условима пословања, које карактерише улазак Србије у другу фазу транзиционог процеса, партиципирају сви потенцијали града Ниша и визија његовог даљег развоја. Остваривање овог циља подразумевало је дијагностирање постојећих али и скривених потенцијала општине, с једне стране, као и обезбеђивање подршке локалној администрацији у даљим процесима планирања, с друге стране. Топографија потенцијала омогућила је да се изради профил града Ниша. У ту сврху као најважније методолошко средство послужила је SWOT анализа, парцијална и укупна.