Буџетскa инспекцијa Града Ниша

image_pdfimage_print

ПРОГРАМ РАДА БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ГРАДА НИША ЗА 2020 .ГОДИНУ


ПРОГРАМ РАДА БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ГРАДА НИША ЗА 2019.ГОДИНУ


ИЗВЕШТАЈ О РАДУ БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ГРАДА НИША ЗА 2018


Буџетска инспекција Града Ниша, надлежна је за спровођење инспекције над:

  • директним и индиректним корисницима средстава буџета Града Ниша (у даљем тексту: Град);
  • јавним и јавним комуналним предузећима, установама и другим организацијама чији је оснивач Град, односно над правним лицима основаним од стране тих јавних предузећа над којима Град има директну или индиректну контролу над више од 50% капитала или више од 50% гласова у управном одбору, као и над другим правним лицима у којима јавна средства чине више од 50% укупног прихода;
  • правним лицима и другим субјектима, којима су директно или индиректно дозначена средства из буџета Града за одређену намену, правним лицима и другим субјектима који су учесници у послу који је предмет контроле и субјектима који користе средства буџета Града по основу задуживања, субвенција, остале државне помоћи у било ком облику, донација, дотација и др.

Рад буџетске инспекције је независан и самосталан.

Шеф буџетске инспекције:
Александар Павловић
E-mail: aleksandar.pavlovic@gu.ni.rs

Шеф одсека:
Споменка Милојевић
E-mail: spomenka.milojevic@gu.ni.rs