Електронска водна књига

image_pdfimage_print

Сагласно члану 16. Правилника о садржини, начину вођења образца водне књиге („Службени Гласник РС“ број 86/10), а у вези поглавља В. Водна акта и водна документација Закона о водама („Службени Гласник РС“ број 30/10).

ЕЛЕКТРОНСКА ВОДНА КЊИГА