План управљања комуналним чврстим отпадом за Град Ниш и околне општине нишког региона

image_pdfimage_print

Концепт санитарне депоније би требало да буде заснован на коначном одлагању отпада на начин који обезбеђује потпуну заштиту здравља људи и животне средине. Санитарна депонија се пројектује у складу са потребним технологијама у циљу задовољавања свих захтева прописаних Правилником о критеријумима за одређивање локације и уређења депонија отпадних материја (Службени гласник Републике Србије, бр. 54/92).