3.4 Законска регулатива у области управљања отпадом