Секретаријат за имовинско – правне послове

image_pdfimage_print
Адреса: ул. Николе Пашића, 24, 18000 Ниш
Телефон: 018/504-444
Факс: 018/504-443

Секретар:

 

Анђелија Стаменковић, дипломирана правница

e-mail: Andjelija.Stamenkovic@gu.ni.rs


Информатор о раду секретаријата за имовинско – правне послове


СПИСАК БРОЈЕВА ТЕЛЕФОНА СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

Лице задужено за пријем информација електронским путем: Милијана Митровић, е-mail Milijana.Mitrovic@gu.ni.rs тел. 018/504-444.


 Tабелa пословног простора 12.03.2020. године


Секретаријат за имовинско-правне послове Градске управе Града Ниша, налази се у службеној згради Градске управе Града Ниша у улици Николе Пашића 24.

Секретар секретаријата је Анђелија Стаменковић, дипломирани правник, телефон 018-504-444.

            Руководиоци сектора Секретаријата за имовинско-правне послове су: 

           – Маја Илић, дипломирани правник, руководилац Сектора за послове експропријације, административни пренос, конверзију грађевинског земљишта, послове процене земљишта и геодетске послове, телефон 018/504-561, е-маил Maja.Ilic@gu.ni.rs

           – Марлена Чуљковић, дипломирани правник, руководилац Сектора за послове управљања непокретностима у јавној својини Града Ниша, економске послове и послове преузимања и привременог чувања ствари у државној својини, тел.018/504-442,

е-маил Marlena.Culjkovic@gu.ni.rs

-Љиљана Крстић, дипломирани правник, руководилац Сектора за пословни

простор и стамбене послове, телефон 018/504-696, е-маил Ljiljana.Krstic@gu.ni.rs

  • Лице задужено за пријем информација електронским путем: Милијана Митровић, е-mail Milijana.Mitrovic@gu.ni.rs тел. 018/504-444.
  • Лице задужено за приступ информацијама од јавног значаја је Маја Илић -телефон 018/504-561, е-mail Ilic@gu.ni.rs

РАДНО ВРЕМЕ

Радно време Секретаријата за имовинско-правне послове је од 7,30-15,30 часова.

Суботом, недељом и у дане државних празника Секретаријат не ради.

 ОРГАНИЗАЦИНА СТРУКТУРА

 Секретаријат за имовинско-правне послове Градске управе Града Ниша, се састоји од 3 организационе области – сектора и 6 одсека и то:

  1. Сектор за послове експропријације, административни пренос, конверзију грађевинског земљишта, послове процене земљишта и геодетске послове, у оквиру кога постоје следећи одсеци:

А)  Одсек за послове експропријације, административног преноса и конверзију грађевинског земљишта у јавној својини Града Ниша

Одсеком руководи шеф Одсека, Светлана Петковић, дипл.правник, телефон        504-641.

Б) Одсек за послове процене земљишта и геодетске послове

Одсеком руководи шеф одсека Снежана Стефановић, дипломирани инжењер грађевине, тел. 504-447.

  1. 2. Сектор за послове управљања непокретностима у јавној својини Града Ниша, економске послове и послове преузимања и привременог чувања ствари у државној својини, у оквиру кога постоје следећи одсеци:

А) Одсек за послове управљања непокретностима у јавној својини Града Ниша

Одсеком руководи шеф Одсека Николина Рајковић, дипломирани правник, телефон 504- 642.

Б) Одсек за економске послове из области рада Секретаријата и послове преузимања и привременог чувања ствари у државној својини 

          Одсеком руководи шеф Одсека Војкан Ђорђевић, економиста, тел.504-495.

 

  1. Сектор за пословни простор и стамбене послове, у оквиру кога постоје следећи одсеци:

А) Одсек за пословни простор

Одсеком руководи шеф Одсека Јелена Лилић, дипломирани правник, телефон  504-550.

 Б) Одсек за стамбене послове

Одсеком руководи шеф Одсека Марина Јовановић, дипломирани правник, телефон  504-697.