Заменик секретара Скупштине

image_pdfimage_print

МИЛЕНА КОСТИЋ

Milena Kostic

Милена Костић рођена је 15. маја 1977. године. Завршила је гимназију „Стеван Сремац“ у Нишу, а након тога и Правни факултет Универзитета у Нишу, чиме је стекла звање дипломирани правник.
Своју професионалну каријеру градила је постепено, а од самог почетка, односно од 2006. године, службеник је Градске управе у Нишу. Најпре је радила као сарадник у Управи за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту, затим као виши сарадник у Служби за послове Скупштине Града, да би од 2012. године радила на пословима помоћника начелника у Служби за послове Градоначелника.
Милена Костић говори енглески и италијански језик, удата и мајка је две девојчице.