Обавештење о изабраним подносиоцима захтева за бесплатна деција аутоседишта и терминима поделе

image_pdfimage_print

По спроведеном Јавном позиву и након прегледа и провере свих пристиглих захтева, од стране Савета за безбедност саобраћаја утврђено је да 20 (двадесет) подносиоца захтева не испуњава услове утврђене Јавним позивом, док су остали захтеви били предмет разматрања у складу са редоследом, пријављивања.

Решењем Градског већа Града Ниша  додељује се 477 (четиристотинеседамдесетседам) бесплатних дечијих ауто-седишта за децу рођену у 2018. години према списаку изабраних подносиоца захтева – родитеља, односно старатеља, са територије Града Ниша чија су деца родђена у 2018. години, који можете погледати овде (линк до Списка).

Обавештавамо Вас да ће се подела децијих аутоседишта вршити на следећи начин:

  • од редног броја 1 до редног броја 50 – хол Градске куће Града Ниша, ул. 7. јули бр. 2 – дана 24.04.2019. год у 10:00 часова,
  • од р.б. 51 до р.б. 135 – велика сала Скупштине града Ниша, ул. Николе Пашића бр. 24 – дана 24.04.2019. год у 12:00 часова,
  • од р.б. 136 до р.б. 220 – велика сала Скупштине града Ниша, ул. Николе Пашића бр. 24 – дана 24.04.2019. год у 14:00 часова,
  • од р.б. 221 до р.б. 305 – велика сала Скупштине града Ниша, ул. Николе Пашића бр. 24 – дана 25.04.2019. год у 10:00 часова,
  • од р.б. 306 до р.б. 390 – велика сала Скупштине града Ниша, ул. Николе Пашића бр. 24 – дана 25.04.2019. год у 12:00 часова,
  • од р.б. 391 до р.б. 473 – велика сала Скупштине града Ниша, ул. НИколе Пашића бр. 24 – дана 25.04.2019. год у 14:00 часова.

*Важна напомена: редни број је редни број са списка, не редни број под којим је поднет захтев.

Поред поделе аутоседишта Агенција за безбедност саобраћаја Републике Србије одржаће обуку о начину коришћења и употребе дечијих аутоседишта у возилима. Обавезно је присуство једног од родитеља, старатеља. Са собом понети личну карту или други документ за идентификацију, као и број под којим је захтев поднет