Секретаријат за заштиту животне средине

image_pdfimage_print
Адреса: Николе Пашића бр.24
Телефон: 018/505-521
Факс: 018/504-689
Веб адресa: http://zivotnasredina.co.rs/


Информатор о раду Секретаријата за заштиту животне средине


Извештај о квалитету амбијенталног ваздуха на територији града Ниша за месец октобар 2020. године


Секретар секретаријата

Ивана Крстић, дипл. инж. пољопривреде

Телефон: 018/505-521

Е-mail: ivana.krstic@gu.ni.rs

 

Сектор за мониторинг, стратешко планирање и климатске промене

Руководилац  Сектора

Драгана Џомбић,  дипл. физичар

Телефон: 018/504-453

Е-mail: dragana.dzombic@gu.ni.rs

 

Одсек за мониторинг животне средине и управљање заштитом животне средине

Шеф Одсека

Александра Брзаковић, дипл. инж. пољопривреде

Телефон: 018/504-453

Е-mail: aleksandra.brzakovic@gu.ni.rs

 

Одсек за процену утицаја планова, програма и пројеката на животну средину

Шеф Одсека:

Бобан Златковић, дипл. инж. заштите oд пoжара

Телефон: 018/504 560

е-mail: Boban.Zlatkovic@gu.ni.rs

 

Лице задужено за приступ информације од јавног значаја:

Градимир Богдановић, дипл. правник

Телефон: 018/505-523

Е-mail: gradimir.bogdanovic@gu.ni.rs

 

 

Унутрашња организација Секретаријата за заштиту животне средине