Sekretarijat za kulturu i informisanje

image_pdfimage_print
Adresa: Ul. Orlovića Pavla 28a
Telefon:  018/ 505 635
Faks: 018/ 505 – 632

INFORMATOR O RADU SEKRETARIJATA ZA KULTURU I INFORMISANJE


Sekretarijat za kulturu i informisanje obrazuje se za oblast kulture i informisanja.

 

Radno vreme Sekretarijata za kulturu i informisanje je od 7,30 – 15,30 časova.

 

Organizaciona struktura Sekretarijata za kulturu i informisanje

 

Organizacione unutrašnje jedinice sekretarijata su jedan sektor i dva odseka.

Sektorom rukovodi rukovodilac sektora, odsekom rukovodi šef odseka.

Osobe za kontakt:

 

Aleksandra Radosavljević– Sekretar Sekretarijata, e- mail: Aleksandra.Radosavljevic@gu.ni.rs

Danko Stefanović – Rukovodilac sektora, e- mail:  Danko.Stefanovic@gu.ni.rs

Pavlina Mihajlenko – Šef Odseka, e- mail:  Pavlina.Mihajlenko@gu.ni.rs

Marina Petrović – Šef Odseka, e- mail:  petmarina@gu.ni.rs