Секретаријат за дечију и социјалну заштиту

 

Адреса: Пријездина 1
Телефон: 018/504 – 477
Факс: 018/504 – 476
Секретар секретаријата: Мирјана Поповић

 


Информатор о раду Секретаријата за дечију и социјалну заштиту


Списак административних процедура у секретаријату за дечију и социјалну заштиту:


  • Руководилац сектора за породицу и дечији додатак: Горан Ђорђевић
  • Руководилац сектора за социјалну заштиту и канцеларију за избеглице и миграције: Сузана Јовановић
  • Руководилац сектора за заштиту особа са инвалидитетом, борачко-инвалидску заштиту и сарадњу са друштвено хуманитарним организацијама и удружењима: Каролина Кнежевић

 

 

  • Шеф одсека за дечији додатак: Драгана Живковић
  • Шеф одсека за социјалну заштиту: Данијела Николић
  • Шеф одсека за борачко инвалидску заштиту: Татјана Ћирић
  • Шеф одсека за породицу: Мирослава Мићовић
  • Шеф одсека за заштиту особа са инвалидитетом и сарадњу са друштвено хуманитарним организацијама и удружењима: Јордан Ивановић
  • Шеф канцеларије за избеглице и миграције: Борис Нужда

 

  • Координатор групе за послове дечијег додатка: Светлана Крњајић

 

 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ДЕЧИЈУ И СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

 

I СЕКТОР ЗА ПОРОДИЦУ И ДЕЧИЈИ ДОДАТАК

 

1.Одсек за породицу

2.Одсек за дечији додатак:

– Групa за послове дечијег додатка

 

II СЕКТОР ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ И КАНЦЕЛАРИЈУ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ

1.Oдсек за социјалну заштиту

2.Канцеларија за избеглице и миграције

 

III СЕКТОР ЗА ЗАШТИТУ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ,  БОРАЧКО- ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ И САРАДЊУ СА ДРУШТВЕНО-ХУМАНИТАРНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА И УДРУЖЕЊИМА

 

1.Oдсек за инвалидску заштиту и сарадњу са друштвено хуманитарним организацијама и удружењима

 

 

Подаци о контакт особама: Звонко Самарџија, Данијела Николић