Saradnja sa međunarodnim organizacijama

image_pdfimage_print

2021.

 • Gradonačelnica Niša Dragana Sotirovski i šefica Predstavništva Agencije za izbeglice Ujedinjenih nacija (UNHCR) u Srbiji Frančeska Boneli sa saradnicima razgovarale su o položaju migranata i daljoj saradnji. U razgovoru je istaknut je doprinos Niša u prihvatanju maloletnih migranata bez roditeljske pratnje i ličnih dokumenata, kao i o uslovima boravka migranata u niškom odmaralištu u Divljani. U razgovoru je posebno razmotreno pitanje migranata koji su već dobili ili će eventualno dobiti azil u našoj zemlji. To dvema stranama pruža mogućnost za unapređenje i dalje proširenje  saradnje uključujući i one građane Niša koji pripadaju osetljivim kategorijama stanovništva. Učesnici sastanka saglasili su se da razgovori budu nastavljeni o konkretnim planovima saradnje i obostranoj pomoći.

 

 • Gradonačelnici Niša, Novog Sada i još sedam opština zapadnog Balkana okupili su se povodom Foruma o pravednoj tranziciji Energetske zajednice koji je bio održan 30. juna da bi potpisali deklaraciju kojom je pokrenuta inicijativa „Za regione sa čistim vazduhom“ (Clean Air Regions Initiative – CARI). CARI je inicijativa koju je pokrenuo Sekretarijat Energetske zajednice sa sedištem u Beču, a podržao je mađarski Zeleni centar za zapadni Balkan (Western Balkans Green Center – WBGC). Ova inicijativa podstiče ambiciozne regione i zajednice da dobrovoljno preduzmu mere na polju kvaliteta vazduha, a fokusira se na najkritičnije izvore zagađenja poput grejanja u domaćinstvu, industrije i saobraćaja. Potpisivanjem deklaracije, gradonačelnici devet opština će uz podršku Sekretarijata i WBGC nastojati da razviju, usvoje i primene akcione planove za unapređenje kvaliteta vazduha na lokalnom nivou, a uz to će razmenjivati iskustva i učiti o napretku i dostignićima u drugim regionima i opštinama. Inicijativi su se takođe priključile opštine Pljevlja u Crnoj Gori, Banovići, Kakanj, Lukavac, Maglaj i Tuzla u Bosni i Hercegovini i Bitolj u Severnoj Makedoniji.  Energetska zajednica je međunarodna organizacija osnovana potpisivanjem „Ugovora o osnivanju Energetske zajednice“ 2005. u Atini, sa ciljem proširenja unutrašnjeg tržišta energije EU na region Jugoistočne Evrope i crnomorski region. Osnovni zadaci Energetske zajednice su: uspostavljanje stabilnog regulatornog i tržišnog okvira u jugoistočnoj Evropi i EU u cilju privlačenja investicija u sektore električne energije i prirodnog gasa, kako bi se omogućilo stabilno snabdevanje energijom, neophodno za ekonomski razvoj i socijalnu stabilnost; stvaranje jedinstvenog pravnog okvira za trgovinu električnom energijom i gasom u jugoistočnoj Evropi i EU; unapređenje sigurnosti snabdevanja obezbeđenjem stabilne investicione klime i jačanjem veza sa drugim regionima Evrope, Afrike i Azije; poboljšanje stanja životne sredine, povećanje energetske efikasnosti i upotrebe obnovljivih izvora energije u regionu;razvoj konkurentnog tržišta energije i korišćenje prednosti ekonomije obima.

 

2020.

 • Projekat Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama koji sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Srbiji a finansira Vlada Švedske, radiće na jačanju partnerstva između jedinica lokalne samouprave (JLS) i civilnog društva kroz izgradnju transparentnijeg pristupa finansiranju organizacija civilnog društva (OCD) iz budžeta JLS, a u skladu sa lokalnim potrebama. Projekat će takođe doprineti sprovođenju Ciljeva održivog razvoja iz razvojne Agende za 2030. U skladu sa principima participativne demokratije i standardima evropske unije, prioriteti su jačanje odgovorne lokalne vlasti, transparentnosti i postupanja vlasti prema potrebama gradjana, kao i unapredjenje učešća javnosti i gradjana u kreiranju javnih politika. Ciljevi održivog razvoja predstavljaju univerzalni poziv na delovanje radi iskorenjivanja siromaštva, zaštite životne sredine i obezbeđivanja mira i prosperiteta za sve. Cilj projekta je pružanje tehničke podrške odabranim lokalnim samoupravama: Bač, Raška, Vrnjačka banja, Valjevo i Niš da usvoje i primenjuju transparentniji, razvojno orijentisani i projektni pristup finansiranju OCD naredne dve godine trajanja projekta. One će preuzeti obavezu da transparentnije izdvajaju finansijska sredstva za OCD projekte, odnosno da primene transparentne kriterijume i postupke pri raspodeli javnih sredstava i omoguće participativni pristup u definisanju lokalnih prioriteta.

 

 • Grad Niš započeo je realizaciju četvorogodišnjeg projekta „Projekat za odgovornu vlast “ (GAI) koji sprovodi Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID). Opšti cilj projekta za odgovornu vlast je razvoj kapaciteta i povezanih ključnih aktera u Republici Srbiji radi unapređenja odgovorne vlasti na nacionalnom i lokalnom nivou. Specifični ciljevi projekta su podrška lokalnim samoupravama da povećaju učešće javnosti u donošenju odluka i da povećaju transparetnost i odgovornost u radu.  Gradu Nišu je, u okviru projekta, odobrena tehnička pomoć u oblastima jačanja transparentne, inkluzivne i odgovorne lokalne vlasti, a u skladu sa ciljevima projekta. Ona podrazumeva  pružanje odgovarajuće tehničke podrške uključujući obuke fokusirane na oblasti transparentnosti lokalne samouprave i učešće javnosti u donošenju odluka, kao i mogućnost da Grad Niš učestvuje u ostalim aktivnostima koje mogu uključiti razmenu iskustava između lokalnih samouprava, obuke o specifičnim temama koje su relevantne za lokalne samouprave i diskusije o relevantnim politikama.

 

2019.

 

 • U Centru za inovativno preduzetništvo mladih održana je radionica na temu otvorenih podataka i inovacija u sklopu aktivnosti kojima Grad Niš ove godine obeležava Evropsku nedelju lokalne demokratije, sa željom da izgradi standarde u uspostavljanju, funkcionisanju, procenjivanju i zaštiti nivoa vlasti koji je najbliži građanima i tako obezbedi efektivno učešće članova lokalne zajednice u odlučivanju o onome što se tiče njihovog svakodnevnog života. Istaknuta je vrednost otvaranja podataka kada je reč o donošenju kvalitetnih odluka i planiranju baziranom na podacima kao i aktiviranju ogromnog praktičnog, ekonomskog i kreativnog potencijala u otvaranju širokog spektra informacija i najrazličitijih podataka koje javni sektor prikuplja, a koji su na neki način, bili „zarobljeni“. Sada su ti podaci na raspolaganju u mašinski čitljivom obliku građanima i privredi u svrhu kreiranja novih mogućnosti za razvoj startap zajednice, privrede i zapošljavanja, kao i novih vrednosti kroz nove informacije, analize i usluge. Otvaranje podataka u Nišu podržavaju Program Ujedinjenih nacija za razvoj i Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu Vlade Republike Srbije u saradnji sa organizacijom „Palgo Smart“ kroz projekat „Otvoreni podaci – otvorene mogućnosti“, uz finansijsku podršku Svetske Banke i Fonda za dobru upravu Ujedinjenog kraljevstva.

 

 • Istraživanje javnog mnjenja o zadovoljstvu građana kvalitetom života u lokalnoj zajednici i uslugama lokalnih samouprava sprovedeno je u okviru programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss Pro“, koji podržava Vlada Švajcarske u saradnji sa Vladom Srbije, a sprovodi UNOPS u partnerstvu sa SKGO. Istraživanje je realizovano metodom „lice u lice“, u periodu od 15. marta do 20. aprila 2019. godine, na teritoriji 50 opština i gradova u Srbiji, odnosno na ukupnom uzorku od 11.387 građana u ovih 50 jedinica lokalne samouprave. Uz anketiranje, istraživanje je obuhvatilo i dubinske intervjue, kojima se na detaljan, kvalitativan način došlo do informacija o komunikaciji i saradnji sa opštinom/gradom, radu opštinskih/gradskih službi, korupciji, lokalnom razvoju i učešću građana u radu lokalne samouprave. U dubinskim intervjuima učestvovalo je 260 predstavnika biznisa, medija i civilnog društva. Nakon što je 2010. godine bilo svega 22 posto ispitanika koji smatraju da lokalne vlasti vode računa o građanima, beleži se trend rasta, pa je 2013. godine bilo 26 posto, 2017. godine je izmereno 37 posto, a poslednji istraživački nalaz je da 45 posto ispitanika ima pozitivne stavove o tretmanu građana od strane lokalne samouprave. Iako raste percepcija da se lokalne samouprave trude da udovolje građanima, ipak i dalje trećina ispitanika smatra da lokalne vlasti uglavnom ne vode računa o potrebama sugrađana, a 12 posto misli da uopšte ne vode računa.

 

 • Skupština grada Niša dobila savremeni softver koji omogućava odbornicima i javnosti dobijanje informacija o sednicama “pritiskom na jedno dugme” i 78 tablet računara. Prednosti efikasniji rad odbornika, transparentnost i ušteda na štampanju skupštinskih materijala od čak dva miliona dinara godišnje. Projekat je finansirala sa 130.000 dolara vladina Švajcarska agencija za razvoj i saradnju, uz podršku UNDP-a. Niš je prvi grad u Srbiji koji je dobio ovakvu digitalnu platformu, odnosno, elkektronski sistem koji je urađen prema potrebama poslovnika o radu Skupštine grada Niša i drugim specifičnostima rada lokalnog parlamenta.

 

 

 • Na inicijativu Kabineta ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku, dr Slavice Đukić Dejanović, i u partnerstvu sa Stalnom koferencijom gradova i opština i projekatom nemačke razvojne saradnje “Reforma javnih finansija – finansiranje Agende 2030“ koji implementira GIZ, organizovana je konferencije pod nazivom „Lokalizacija ciljeva održivog razvoja – ostvarenje Agende 2030“. Ciljevi održivog razvoja predstavljaju univerzalni poziv na delovanje radi iskorenjivanja siromaštva, zaštite životne sredine i obezbeđivanja mira i prosperiteta za sve, a zasnivaju se na uspehu milenijumskih ciljeva razvoja. Održivi razvoj se zasniva na sadejstvu ekonomskog, socijalnog i ekološkog aspekta, te je ostvarenje svih 17 ciljeva održivog razvoja uzajamno povezano i na lokalnom nivou podrazumeva partnerstvo lokalnih samouprava, civilnog i privatnog sektora, kao i građana.

 

 • U Nišu je održana Međunarodna konferencija “Mogućnosti za širenje ekonomske saradnje između Rusije i zemalja Balkanskog polustrva u okviru trenutne političke situacije” u organizaciji  Balkansko- Ruskog ekonomskog foruma uz finansijsku pomoć Fonda podrške javnoj diplomatiji A.M.Gorčakov Ministarstva spoljnih poslova Ruske Federacije i Grada Niša.

 

 • Cilj konferencije je stvaranje platforme za razmenu znanja, informacija i kontakata u cilju proširenja trgovine i investicija, što je i u duhu namera međudržavne srpsko-ruske komisije za ekonomsku saradnju i tehnički razvoj, koja ima u planu povećanje trgovinske razmene Srbije i Rusije.
 • U Gradskoj kući u Nišu gradonačelnik Niša Darko Bulatović razgovarao je sa predstavnicima UNDP-a i UNHCR-a u Srbiji o pomoći koje ove organizacije mogu da pruže gradu u realizaciji projekata od posebnog značaja za nacionalne manjine. Inače, strateški plan UNDP –a fokusiran je na ključne oblasti, kao što su smanjenje siromaštva, demokratsko upravljanje, izgradnja mira, klimatske promene i rizik od katastrofa i ekonomske nejednakosti. UNDP pruža podršku vladama da integrišu ciljeve održivog razvoja u njihove nacionalne razvojne planove i politike.

 

 • Delegacija Grada Niša učestvovala je na Drugom međunarodnom forumu starih gradova u ruskom gradu Rjazanju, koji je održan pod okriljem Komiteta Ruske Federacije za UNESKO, a u organizaciji Ministarstva kulture i turizma Rjazanjske oblasti. Uslov za učeće na ovom Forumu bio je da je grad stariji od 500 godina. Glavne teme Foruma bile su arhitektura, istorija, kulturna baština, pozorište, fotografija i gastronomski turizam, a za vreme trajanja ove manifestacije održana je i prva sednica Asocijacije starih gradova. Predstavnici Grada Niša učestvovali su u radu Foruma sa tri teme – Mogućnosti i pravci saradnje drevnih gradova, Kulturna baština Niša tokom dve hiljade godina postojanja i Realizacija mera za unapređenje trgova, priobalja, ulica, pešačkih zona, parkova i drugih javnih površina. Kako su istakli organizatori, održavanje ovog Foruma treba da posluži učvršćivanju i razvijanju kulturnih veza između gradova, regiona i država.

 

 • Grad Niš se pridružio grupi 210 gradova širom Evrope, koji predstavljaju 62 miliona građana, čiji gradonačelnici i čelnici zahtevaju da Evropski savet i države članice intenziviraju posveđenost EU borbi protiv klimatskih promena, da pokažu liderstvo na globalnom nivou i ambicioznim pristupom predvode brz napredak u primeni Klimatskog sporazuma iz Pariza (Paris Agreement). Otvoreno pismo, koje su potpisali čelnici gradova iz 21 države – članice EU i 7 susednih zemalja, objavljeno je uoči konferencije „Budućnost Evrope“ koja je održana u Sibiu, Rumunija (https://energy-cities.eu/policy/cities-call-for-a-more-sustainable-and-equitable-european-future/). Njihovi zahtevi uključuju: razvijanje pravedne i inkluzivne evropske dugoročne klimatske strategije koja će pojačati otpornost na klimatske promene i obezbediti da se nivoi emisije štetnih gasova više nego prepolove do 2030. godine u odnosu na maksimalno dostignute vrednosti do 2020. godine i dostignu nultu neto emisiju do 2050. godine; unapređenje klimatskih i energetskih ciljeva EU do 2030. godine i ciljeva utvrđenih na nacionalnom nivou kako bi se obezbedila brza, pravedna i na klimatske promene otporna energetska tranzicija u skladu sa gore navedenim ciljevima; usklađivanje narednog dugoročnog budžeta EU sa ovom strategijom, elimisanje subvencija za fosilna goriva i pozicioniranje klimatskih aktivnosti kao prioritetnih u svim programima finansiranja; obavezivanje svih zemalja – članica EU da uspostave obavezujuće nulte neto ciljeve smanjenja emisije i ostale gore navedene ciljeve.

 

 • Potpisan je novi ugovor o saradnji na projektu „Podrška socio-ekonomskoj stabilnosti u regionu Zapadnog Balkana 2019-2020“ finansiranog u okviru „Nemačke razvojne saradnje“. Ugovor o saradnji između Grada i Helpa donosi mogućnost za podršku najmanje 30 novih mikro i malih biznisa grantovima u opremi prosečne vrednosti 2.400,00 evra, uz redovne poslovne i stručne obuke za povećanje održivosti poslovnih delatnosti. Vrednost direktnih troškova za opremu za klijente koji će biti podržani u Nišu u okviru ovog projekta iznosi 72.000,00 evra, uz učešće Grada od 40%. Dodelom grantova u opremi, poslovnim i stručnim obukama, umrežavanjem i mentoringom podržanih korisnika doprinosi se osnaživanju ciljne grupe, smanjenju siromaštva i povećavaju mogućnosti zapošljavanja, uz primenu mehanizama za osnaživanje razvoja mikro biznisa u ciljnim gradovima i opštinama. Help je u saradnji sa Gradom podržao 483 korisnika grantovima u opremi za mikro i male biznise i sedam kooperativa od 2005. godine kroz projekte ekonomskog osnaživanja ukupne vrednosti 1,9 miliona evra.  Održivost podržanih biznisa iznosi više od 80%

 

 • Pomoćnik direktora Američke agencije za međunarodni razvoj USAID Brok Birman potpisao je Memorandum o razumevanju sa gradonačelnicima Niša, Čačka i Pančeva, čime je otpočeo novi projekat koji ima za cilj unapređenje efikasnosti gradskih toplana u ovim gradovima. Projekat za energetsku efikasnost u Srbiji trajaće dve godine, a njegova vrednost je 2,1 milion dolara. Cilj je smanjenje potrošnje energenata kroz poboljšanu efikasnost grejanja na lokalnom nivou.

 

 • Grad Niš prihvatio je saradnju na projektu „Podatke otvori, na mapi se stvori“, koji sprovodi udruženje PALGO smart a koji je podržan od strane Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u okviru projekta „Otvoreni podaci – otvorene mogućnosti“. Projekat  ima za cilj unapređenje kvaliteta i efikasnosti usluga koje gradovi i opštine pružaju građanima i privredi, a putem stvaranja preduslova za otvaranje podataka na lokalnom nivou. Projekat je fokusiran na promenu svesti u vezi sa neophodnošću kvalitetnog prikupljanja, unosa i ponovnog korišćenja podataka, odnosno uvođenja koncepta i mehanizama procesa otvaranja podataka. Otvaranje podataka u posedu javnih institucija radi njihove ponovne upotrebe strateško je opredeljenje Vlade Srbije, što je prediđeno Strategiji razvojom elektronske uprave u Republici Srbiji za period od 2015. do 2018. i Akcionom planu za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za 2016. i 2017. godinu. Oba dokumenta sadrže posebna poglavlja posvećena otvaranju podataka. Institucionalno, procesom otvaranja podataka rukovodi Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu, koja održava nacionalni Portal otvorenih podataka i predstavlja prvi kontakt za sve institucije koje žele da objavljuju podatke. Sveobuhvatnu podršku procesu otvaranja podataka u Srbiji pruža Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), preko projekta „Otvoreni podaci – otvorene mogućnosti”, u okviru kog se realizuje i projekat „Podatke otvori, na mapi se stvori“. Ovaj projekat realizuje se uz podršku Svetske banke, Vlade Velike Britanije u sklopu Fonda za dobru upravu (GGF) i Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA). Svrha saradnje Grada Niša na Projektu je podizanje svesti o neophodnosti kvalitetnog prikupljanja, unosa i ponovnog korišćenja podataka, uvođenje koncepta i mehanizama procesa otvaranja podataka u Gradu Nišu, unapređenje kapaciteta Grada Niša putem mentorskog rada, kao i otvaranje setova podataka na veb prezentaciji Grada Niša i na nacionalnom Portalu otvorenih podataka.
 • Grad Niš prihvatio je saradnju na projektu „Energetska efikasnost u javnim zgradama – DKTI EE“, koji sprovodi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, a koji je podržan od strane Ministarstva za privrednu saradnju i razvoj Nemačke, u partnerstvu sa resornim ministarstvima u Republici Srbiji: Ministarstvom rudarstva i energetike, koje je nadležno za energetiku, efikasno korišćenje energije i energetsku efikasnost, kao glavnim političkim partnerom, kao i sa Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture- koje je nadležno za energetsku efikasnost u zgradarstvu. GIZ i Grad Niš sarađivaće na unapređenju energetske efikasnosti u javnim zgradama na lokalnom nivou kroz podsticanje donošenja odluka o sanaciji zgrada i razvoju kapaciteta relevantnih zainteresovanih strana.

 

2018.

 • U Gradskoj kući u Nišu održana je prezentacija programa Romakted, koji sprovodi Savet Evrope i koji ima za cilj da pruži podršku romskoj populaciji od strane lokalne samouprave u različitim segmentima. Program nosi naziv “Promovisanje dobrog upravljanja i osnaživanje romske zajednice na lokalnom nivou”. Grad Niš je pristupio programu ROMAKTED „Promovisanje dobrog upravljanja i osnaživanje romske zajednice na lokalnom nivou“, koji uz podršku Evropske unije u Srbiji sprovodi Savet Evrope, a na osnovu Sporazuma između Evropske unije i Saveta Evrope, potpisanog 1.maja 2017. godine, a  u Srbiji se  sprovodi uz podršku Vlade Republike Srbije. Program je izuzetno značajan za romsku populaciju jer je sam cilj programa osnaživanje romske zajednice, kako na individualnom, tako i na kolektivnom nivou, kao i izgradnja političke volje i održivih politika kroz angažovanje lokalnih vlasti u unapređenju demokratske javne uprave. Formirana je i instucionalna radna grupa,  kao stručno radno telo Gradskog veća Grada Niša, sa ciljem unapređenja komunikacije i koordinacije aktivnosti, te poboljšanja delotvornosti rada službi koje se na lokalnom nivou bave problemima Roma.

 

 • Od 1. avgusta je zvanično počeo jedinstven pilot-projekat „Doznake zasnovane na blokčejn tehnologiji za grad Niš” koji građanima i građankama Niša koji primaju novac iz inostranstva omogućava siguran i pouzdan prijem finansijskih sredstava uz znatno manju proviziju. Projekat sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u saradnji sa Gradom Nišom i Kancelarijom za lokalni ekonomski razvoj i projekte. Za promociju je zadužen Media i reform centar Niš. Projekat je otvoren za sve građane iz inostranstva koji šalju sredstva svojim najbližima u Nišu. Pošiljalac iz inostranstva jednostavnom prijavom na bezbednu platformu kompanije AID:Tech šalje sredstva, u iznosu od 100 dolara ili 100 eura, koristeći blokčejn tehnologiju. Nakon uplate, primalac u Nišu dobija na svoj mobilni telefon ili email adresu QR kod. Elektronskim očitavanjem ovog koda primalac u Nišu može primljena sredstva da iskoristi za kupovinu u niškim marketima koji učestvuju u projektu i za plaćanje računa u JKP „Objedinjena naplata“. Detaljnije informacije dostupne su na portalu sigurnoilako.rs.

 

 • U Oficirskom domu u Nišu održana je radionica „Placemaking“ u organizaciji Svetske banke, Republike Austrije i Programa urbanog partnerstva. Pored predstavnika Urbanističkog zavoda Beograda učestvovali su i saradnici Glavnog urbaniste grada Beograda, predstavnici Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture RS, zaposleni Urbanističkog zavoda Niša i Novog Sada i drugi stručnjaci iz stručnih i obrazovnih institucija iz oblasti arhitektonskog i urbanističkog projektovanja. Ovom prilikom, prezentovana je „placemaking“ tehnika planiranja sa ciljem aktivacije otvorenih javnih površina. Razgovaralo se o participativnom urbanom planiranju, a takođe i o ekonomskom, društvenom i kulturnom uticaju „placemaking-a” sa ciljem stvaranja dodatne vrednosti za okolno izgrađeno okruženje. Akcentovan je značaj uključivanja stanovnika i drugih korisnika prostora u proces planiranja, prikupljanje ideja o korišćenju javnih površina i aktiviranje građana i lokalnih preduzeća u kolektivnom razvoju urbanističkih projekata. U fokusu radionice bio je deo obale Nišave u samoj centralnoj gradskoj zoni, a učesnici su kroz analizu lokacije, timski rad i primenu prezentovanih metoda osmislili predloge za aktivaciju i uređenje predmetnog obuhvata.

 

 • Investicioni okvir za Zapadni Balkan (WBIF) podržaće sa ukupno 5,5 miliona evra bespovratnih sredstava za izradu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju obilazne pruge oko Niša i modernizaciju pruge Niš-Preševo-granica sa Makedonijom. Odluku o finansijskoj podršci pripremi tehničke dokumentacije za ova dva projekta Upravni odbor WBIF doneo je na predlog Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukturu. Od ukupnog iznosa, dva miliona evra odobreno je izradu projekta za građevinsku dozvolu za jednokolosečnu obilaznu prugu oko Niša, kao dela modernizacije pruge na Koridoru 10 od Niša do Dimitrovgrada, dok je 3,5 miliona evra opredeljeno za izradu idejnog projekta sa studijom opravdanosti i studijom procene uticaja na životnu sredinu za modernizaciju pruge na Koridoru 10, deonica Niš-Preševo-granica sa Makedonijom.

 

 • Potpredsednica Vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, prof. dr Zorana Mihajlović, razgovarala je sa predsednikom Evropske investicione banke Dariom Skanapjekom o tekućim i novim infrastrukturnim projektima koji se realizuju uz podršku EIB-a. Sastanku, održanom u Vladi Republike Srbije, prisustvovao je i Gradonačelnik Niša Darko Bulatović. Na današnjem sastanku potpisani su i ugovori za projekat modernizacije i rekonstrukcije  pruge Niš-Dimitrovgrad, koji su od velikog značaja, jer to znači nastavak modernizacije strateški važnog pravca, Koridora 10, i još bolje povezivanje sa regionom i Evropom.

 

2017.

 • Na inicijativu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, Misije OEBS-a u Srbiji (Organizacija za evropsku bezbednost u Srbiji) i Stalne konferencije za gradove i opštine novembra 2015. godine pokrenuta je inicijativa „Lokalni saveti za bezbednost“. Njen glavni cilj jeste promovisanje partnerstva lokalne samouprave i policije, odnosno institucionalizovanje tog partnerstva kroz lokalne savete za bezbednost. Predviđeno je da saveti budu mehanizam komunikacije i savetovanja lokalne vlasti, policije i ostalih činilaca značajnih za lokalnu bezbednost (predstavnika svih važnih državnih i lokalnih instuticija, zdravstva, školstva, centra za socijalni rad, nevladinih organizacija), sa ciljem da grad učine bezbednijim mestom.    Oktobra 2016.godine Misija OEBS-a u Srbiji je održala dvodnevni seminar za članove Saveta za bezbednost grada Niša, u cilju podizanja kapaciteta rada Saveta. Savet za bezbednost grada Niša se tokom održavanja seminara saglasio da je za dalji kvalitetan i uspešan rad Saveta potrebno izraditi neophodna strateška dokumenta. Misija OEBS-a u Srbiji je, nakon seminara, potvrdila saradnju u okviru podizanja kapaciteta Saveta i  angažovala nezavisnog stručnjaka koji je sa članovima Saveta za bezbednost grada Niša i Gradom Nišom radila na izradi Nacrta Strategije za bezbednost grada za period 2017-2020. Nacrt Strategije je u finalnoj fazi razmatranja od strane članova Savetai očekuje se njeno usvajanje tokom juna.     Februara i maja 2017. godine Misija OEBS-a je organizovala dve radionice za članove Saveta za identifikovanje i definisanje strateških ciljeva Strategije sa angažovanim ekspertom od strane OEBS-a.  Tokom 2017.godine Misija OEBS-a je takođe organizovala za članove Saveta 2 radionice „Prevencija nasilnog ekstremizma i terorizma“ i  „Unapređenje interne i eksterne komunikacije Saveta za bezbednost grada Niša“.      Septembra 2017. godine Grad Niš i Misija OEBS-a u Srbiji potpisali su Memorandum o razumevanju za sprovođenje aktivnosti u okviru projekta „Suzbijanje pretnji nasilnog esktremizma i radikalizacije u Srbiji kroz sistem prevencije i ranog upozoravanja u zajednici“, kao i Sporazum o donacijima u okviru Memoranduma, i to: za tehničku opremu i kancelarijski nameštaj za edukativnu učionicu. Edukativna učionica je namenjena za potrebe službenika lokalne policije za usavršavanja prevencije nasilja u porodici, vršnjačkog nasilja i huliganizma, radi bolje spremnosti za preventivne aktivnosti u cilju unapređenja bezbednosti građana i pružanju hitne podrške građanima; i za jedan kompjuter Upravi za vanredne situacije u Nišu, kao tehničku podršku za intervencije i pružanje hitne podrške građanima.
 • Program Ujedinjenih nacija za razvoj finansirao je obuku za 76-oro ljudi, zaposlenih u Gradskoj upravi kao i kod direktnih i indirektnih korisnika gradskog budžeta, u cilju poboljšanja energetske efikasnosti u Gradu. Reč je o ljudima koji rade u predškolskoj ustanovi, školama, mesnim kancelarijama i drugim objektima i njih 76-oro pokriva ukupno 220 objekata u gradu. Projekat se sprovodi u saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike. Ovaj projekat omogućiće brže i efikasnije unošenje podataka, u realnom vremenu. Projekat se finansira iz Globalnog fonda za životnu sredinu i iznosi 2,5 miliona, ima za cilj da uvede energetski menadžment u javnom sektoru i poveća energetska i troškovna efikasnost javnih objekata i komunalnih usluga.
 • U Gradskoj kući održan je sastanak Nacionalne platforme za socijalnu inkluziju neformalnih sakupljača otpada, povodom početka realizacije jednogodišnjeg projekta „Podrška integraciji u tržište rada i formalno upravljanje otpadom Roma, migranata i drugih ranjivih grupa“. Cilj ovog projekta je ispunjavanje mogućnosti rešavanja problema neformalnih sakupljača otpada u gradu Nišu kroz uvođenje odgovarajućeg sistema njihove registracije. Ovim sistemom bi se pojednostavilo praćenje kretanja otpada i marginalizovanim grupama omogućilo da se legalno uključe u sistem upravljanja otpadom. Projekat se realizuje u saradnji Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije, Privredne komore Srbije i Gradske uprave grada Niša. Realizacija projekta omogućena je od strane Nemačke razvojne agencije-GIZ.
 • Savet Evrope sproveo je konkurs, gde je od velikog broja prijavljenih gradskih i opštinskih uprava – čak 92, izdvojio 20 pilot opština, među kojima je i Grad Niš, za sprovođenje paketa podrške za unapređenje funkcije upravljanja ljudskim resursima i u tim opštinama su implementirani posebni paketi konsultantske podrške. U ovim opštinama sprovedene su brojne aktivnosti u programu paketa podrške: opštine i gradovi su usvojili politike upravljanja ljudskim resursima; održan je set obuka za zaposlene iz oblasti upravljanja ljudskim resursima; unapređeni su pravilnici o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta i druga relevantna dokumenta; opštine i gradovi su po prvi put krenuli u proces analize potreba za stručnim usavršavanjem i planiranje razvoja kapaciteta zaposlenih.
 • Predsednik Skupštine Grada Niša, mr Rade Rajković, na poziv gradonačelnika Bona, a kao predstavnik Političkog komiteta Saveta evropskih opština i regiona, učestvovao je na Godišnjoj Konferenciji UN o klimatskim promenama. Ovo je jedan od najvećih skupova pod okriljem UN, koji okuplja predstavnike svih zemalja članica UN na najvišem nivou, predstavnike nevladinog sektora i aktiviste. Glavne teme ovogodišnje novembarske Konferencije UN u Bonu (COP23), bile su – nivoi primene ranijih najvažnijih sporazuma o klimatskim promenama iz Rija, Kjota i Pariza, kao i najnoviji izazovi koji uključuju ekstremne događaje poput velikih požara, poplava, oluja i tropskih vrućina. Ono što je značajno za grad Niš, to je da su prvi put, od kako se održavaju Konferencije UN o klimatskim promenama, ravnopravno učešće uzeli i predstavnici regiona i lideri lokalnih samouprava širom sveta, u okviru posebnog Klimatskog Samita lokalnih i regionalnih lidera, kao zvaničnog dela COP23.
 • Povodom vrednog jubileja, 70 godina rada UNICEF u bivšoj Jugoslaviji i Republici Srbiji, otvorena je izložba fotografija „UNICEF: 70 godina u Srbiji” u Nišu na Trgu kralja Milana. Izložbu su otvorili Mišel Sen Lo, direktor UNICEF-a u Srbiji i Darko Bulatović, gradonačelnik Niša.
 • Gradonačelnik Niša Darko Bulatović zajedno sa  regionalnom direktorkom Svetske banke za Zapadni Balkan Elen Goldstin i menadžerkom „Novak Đoković” fondacije Goranom Džudžom Jakovljević  obišao je radove na rekonstrukciji i adaptaciji 250 kvadratnih metara vrtića koji će pohađati više od 100 mališana uzrasta od tri do šest godina u naselju Medoševac. Uređenje i modernu opremu finansira Fondacija Novak Đoković sa 10,7 miliona dinara. Kancelarija Svetske banke u Srbiji je na aukciji vina prikupila milion i po dinar za ovaj projekat fondacije. Grad je za rekonstrukciju krova stare školske zgrade izdvojio tri miliona dinara.

2016

 • Predstavnici Grada Niša učestvovali su na dvodnevnoj konferenciji Asocijacije evropskih gradova kulture (AVEC) čiji je Grad Niš punopravni član koja je održana u mađarskom gradu Sombathenju.
 • Prva evropska nagrada za nasleđe za Srbiju dodeljena niškom Zavodu za zaštitu spomenika kulture svečano je promovisana na multimedijalnoj izložbi ,,Staroplaninsko selo Gostuša’’ u Galeriji savremene likovne umetnosti u Nišu. Gran pri Evropske unije i nagrada Evropa Nostra 2016. za konzervaciju kamenog sela Gostuše, osim finansijskih, donela je, kako niškom Zavodu koji ove godine slavi pola veka postojanja, tako i staroplaninskoj Gostuši mnoge druge benefite poput intenzivinije promocije sela, bogatije foto i video dokumentacije ili sanacije crkve u Gostuši.
 • Delegacija Srbije koja je boravila u Strazburu na 30. Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope, a na čijem čelu se nalazi gradonačelnik Niša prof.dr Zoran Perišić susrela se u prisustvu ambasadora pri stalnoj misiji Srbije sa Savetom Evrope Zorana Popovića sa generalnim sekretarom Saveta Evrope Andreasom Kiferom. Naša delegacija uručila je poziv gospodinu Kiferu za monitoring predstojećih lokalnih i paralmaentarnih izbora koji će biti održani 24.aprila. Bilo je i razgovora o Povelji i delovima povelje na koje Srbija ima određene primedbe. Delegacija se takođe sastala sa gradonačelnikom Strazbura.
 • U Strazburu je održana 30. sednica Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope. Šef Srpske delegacije na ovom bitnom zasedanju bio je prof.dr Zoran Perišić gradonačelnik Niša. Tokom zasedanja bilo je reči o tranasparentnosti budžeta na lokalnom nivou.

2015

 • U Skupštini grada Niša održana je Evropska debata srednjoškolaca, polaznika Nacionalne Evropske škole debate. Tema debate bila je da li treba uvesti obavezno glasanje na izborima za Evropski parlament. Za drugu generaciju Evropske škole debate bilo je preko 160 prijavljenih srednjoškolaca, a odabrani su debatanti iz 13 srednjih škola u Srbiji. Narodna poslanica Adriana Anastasov, koja je ovom prilikom bila u žiriju debate, je debatantima i mnogobrojnim srednjoškolcima u publici poželela dobrodošlicu i sreću na takmičenju. EU info kutak i dalje prati sve aktivnosti u Srbiji koje se dešavaju u procesu evropskih entegracija i pokušava da što više aktivnosti organizujemo u Nišu.
 • U prisustvu gospodina Mišel Sen Loa direktora kancelarije Unicefa u Srbiji i gradonačelnika Niša prof.dr Zorana Perišića u Gradskoj kući potpisan je Protokol o saradnji 28 institucija i udruženja na prevenciji ranog napuštanja škole. Rano napuštanje školovanja prepoznato je kao jedan od mnogobrojnih izazova sa kojima se sreće celo evropsko društvo, pa i naša zemlja.
 • Gradonačelnik Niša prof. dr Zoran Perišić i zamenik gradonačelnika Ljubivoje Slavković primili su predstavnike Evropske banke za rekonstrukciju i razvoj (EBRD). Tokom razgovora bilo je reči o komunalnim infrastrukturnim kapitalnim investicijama koje bi u budućnosti mogle biti realizovane u našem gradu. EBRD je u Srbiji od 2001. investirala oko 3,8 milijarde evra, a samo u prošloj godini podržala je 24 projekta sa oko 450 miliona evra.
 • Predstavnici Grada Niša sastali su se sa predstavnicima Međunarodne organizacije SOS dečija sela koji su predstavili program Centra za podršku porodicama u riziku od izdvajanja dece koji pomaže deci da ostanu u svojim biološkim porodicama. Humanitarna organizacija SOS dečija sela od svog osnivanja 1949. godine realizuje različite akcije kako bi deci omogućila bolje i normalnije detinjstvo. U Srbiji deluje od 2012. a u Nišu je pre dve godine otvorila centar za podršku porodicama u riziku od izdvajanja dece. Kroz ovaj projekta prošlo je oko 100 porodica i 450 dece.
 • U Gradskoj kući održana je prezentacija Fondacije SOS Dečija sela Srbija, koja je članica Međunarodne organizacije SOS Dečijih sela. U Srbiji čak 6.000 dece bez roditeljskog staranja, smešteno je u hraniteljske porodice ili domove. Rad SOS Dečijih sela usmeren je ka tome da se osigura Dom pun ljubavi za svako dete. Organizacija SOS Dečija sela u Srbiji fokusirana je na tri osnovna područja rada – Porodični model brige, Program Jačanja porodica i obrazovanje.

2014.

 • Ratifikacijom Pakta gradova i regiona Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope za zaustavljanje seksualnog nasilja nad decom Grad Niš se kao i mnogi Evropski gradovi svrstao u red odgovornih gradova koji štite i promovišu bezbednost dece i mladih koji žive na njenoj teritoriji. Ovaj dokument pruža listu praktičnih inicijativa i mera koje treba sprovesti na lokalnom i regionalnom nivou kako bi se razvile službe naklonjene deci i kako bi se zaštitila deca i doprinelo sprečavanju seksualnog nasilja unutar zajednice
 • Grad Niš potpisao je Evropsku povelju o rodnoj ravnopravnosti koja predstavlja dokument koji daje jasan pregled svih oblasti rada lokalne vlasti u kojima je neophodno uvažiti princip jednakih mogućnosti. Rodna ravnopravnost pretpostavlja da postoje jednake mogućnosti za muškarce i žene da doprinesu kulturnom, političkom, ekonomskom i socijalnom napretku, kao i da imaju identične mogućnosti da uživaju sve koristi od napretka jedne zajednice.Nacionalna strategija za poboljšanje položaja žena i unapređenje rodne ravnopravnosti i prateći akcioni plan daju određena ovlašćenja lokalnoj samoupravi, a najvažnijim dokumentom, Zakonom ravnopravnosti polova pred gradove i opštine stavljen je niz zadataka.