Danska

image_pdfimage_print

2021.

 • Ambasade Danske, Finske, Norveške i Švedske uz podršku Nordijskog saveta ministara započele su projekat „Jačanje cirkularne ekonomije u Srbiji – nordijska iskustva“. Namera ambasada nordijskih zemalja je da podrže Srbiju u nastavku sprovođenja principa cirkularne ekonomije, da podele iskustva svojih zemalja i podignu svest lokalnih partnera o važnosti i koristima primene cirkularne ekonomije, koja utiče kako na svakog pojedinca, tako i na društvo u celini. Partneri nordijskih ambasada u projektu su: Nordijska poslovna alijansa (NBA), Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED), Privredna komora Srbije, Privredna komora Vojvodine, kao i gradovi Novi Sad, Kragujevac i Niš. Kroz nekoliko konferencija tokom septembra i oktobra u Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu i Beogradu na temu cirkularne ekonomije, stručnjaci iz nordijskih zemalja prikazaće primere dobre prakse i ukazati na važnost i benefite cirkularne ekonomije. Kao pioniri održivog razvoja i cirkularne ekonomije, nordijske zemlje u potpunosti dele viziju Evropske komisije o Evropskom zelenom dogovoru i zelenijem, netoksičnom i efikasnijem procesu proizvodnje.

2019.

 • Uz veliku podršku danskog Ministarstva spoljnih poslova i danskog Ministarstva za kulturu, Ambasada Kraljevine Danske organizovala je izložbu i predavanje o savremenoj danskoj arhitekturi, u saradnji sa Gradom Nišom i Građevinsko-arhitektonskim fakultetom Univerziteta u Nišu. Autori izložbe su dansko Ministarstvo spoljnih poslova, Udruženje danskih arhitektonskih firmi i DANISH™, platforma za promociju danske arhitekture i urbanizma. Izložba prikazuje primere savremene, održive arhitekture poznatih danskih firmi. Nakon otvaranja izložbe studenti i svi zainteresovani imali su priliku da čuju predavanje Jakoba Macena nekadašnjeg člana urbanističkog tima Grada Kopenhagena, koji je podelio svoja iskustva iz oblasti urbanističkog planiranja gradova u Danskoj i da pogledaju danski dokumentarni film „Velika arhitektura na maloj planeti“ u produkciji danske nacionalne televizije DR i produkcijske kuće „The Thin Green Line“, takođe u amfiteatru. Ovaj dokumentarni film bavi se primerima danske arhitekture i urbanističkog planiranja od Kopenhagena do Buenos Ajresa, kao i izazovima današnjice, poput klimatskih promena i sve veće urbanizacije.

2012.

 • U Nišu je otvoren Centar za izdavanje građevinskih dozvola kao i Gradski pozivni centar u okviru projekta ”Unapređenje rada gradskih službi i upravljačkih kapaciteta u Gradu Nišu. Projekat je finansirala Evropska unija kroz Exchange 3 program koji sprovodi Stalna konferencija gradova i opština. Grad Niš je ovaj projekat sproveo u saradnji i uz podršku nevladine organizacije Balkanski Razvojni Tim iz Niša i grada Arhusa iz Kraljevine Danske, koji su tehnički pomogli sprovođenje projekta.

2011.

 • Saradnja Uprave za poljoprivredu i razvoj sela sa Danskim razvojnim projektom Podrška razvoju voća i bobičastog voća na jugu Srbije. Glavni ishod danske intervencije biće poboljšanje produktivnosti i konkurentnosti srpskog voćarstva i proizvodnje jagodičastog voća, posebno na jugu Srbije Očekivani rezultati su povećanje prihoda proizvođača i zaposlenosti u čitavom lancu vrednosti, smanjenje siromaštva i migracija stanovništva, povećani izvoz visoko kvalitetnog svežeg i prerađenog voća i jagodičastog voća iz Srbije, što će direktno uticati na povećanje prihoda od izvoza i poboljšanje trgovinskog bilansa. Program će se realizovati tokom 4 godine. Danski finansijski doprinosi će biti maksimalno 5, 360, 000 evra, dopunjen sa nacionalnim izvorima iz MPŠV i opština kao i iz privatnog sufinansiranja. Sam program je podeljen u dve velike komponente:
  • Izgradnja kapaciteta poljoprivrednih savetodavnih službi, obuke, unapređenje saradnje između proizvođača, uključujući pod-komponente za razvoj i unapređenje saradnje kroz čitav lanac vrednosti od proizvođača do potrošača i izvoznika, uključujući i istraživanja tržišta i saradnju u marketingu. Program će se fokusirati na čitav lanac vrednosti za određena vrste voća i bobičastog voća na jugu Srbije. Ova komponenta će uključivati tehničku podršku da se uvedu nove proverene i odabrane sorte voća i šumskih plodova, nove metode moderne proizvodnje, berbe i prerade, uključujući pod-komponenta za jačanje u kontroli kvaliteta, analizi rizika, bezbednosti praćenja i sertifikacije odabranih vrsta voća i bobica.
  • Grant šeme za ulaganja u primarnu proizvodnju i preradu. Komponenta grant šeme fokusiraće se na ulaganja u nove proizvodne metode i unapređenje kvaliteta i konkurencije.

  http: //www.fb.org.rs

2011.

 • Projekat ,,Eksterno i interno umrežavanje MSP-a” je podrška unapređenju konkurentnosti malih i srednjih preduzeća na nacionalnom i izvoznim tržištima. Ova podrška ogledaće se u poboljšanju lokalnog poslovnog okruženja, kroz direktno učešće predstavnika privatnog sektora i malih i srednjih preduzeća u stvaranju razvojnih politika lokalnog ekonomskog razvoja, kao i kroz stvaranje uslova za zadržavanje i proširenje postojećih biznisa. Projekat ima ukupnu vrednost 1.490.000,00 dinara, od čega će LEDIB finansirati 1.250.000,00 dinara a Grad Niš 240.000,00 dinara kroz plate članova projektnog tima. U toku realizacije projekta, interna i eksterna poslovna klima u gradu biće unapređivana uz pomoć svih dostupnih instrumenata, kao što je podzanje nivoa internog umrežavanja između lokalnih malih i srednjih preduzeća, intenzivnije povezivanje domaćih kompanija i stranih direktnih investicija iz regiona Niša i poboljšanje eksterne saradnje između Grada Niša, lokalne poslovne zajednice i stranih direktnih investicija.
 • U okviru projekta ‘Unapređenje rada gradskih službi i upravljačkih kapaciteta u gradu Nišu” kroz niz aktivnosti, tokom proteklih meseci, grad Niš je nastavio rad na daljem uspostavljanju gradskog Kol centra i centra za izdavanje građevinskih dozvola u saradnji i uz podršku nevladine organizacije Balkanski Razvojni Tim iz Niša i grada Arhusa iz Kraljevine Danske. Ekspertski članovi tima iz Danske, u toku četiri dana, radili su na edukaciji menadžmenta gradske uprave i JKP-a o značaju kol centra u komunikativnoj organizaciji Grada kao i na edukaciji operatera koji će raditi u gradskom i kol centrima JKP-a.
 • Agencija za lokalnu demokratiju za centralnu i južnu Srbiju (LDA) i Kancelarija grada Orhusa u Nišu predstavila je tokom juna i jula meseca, u Evropskom kutku seriju danskih filmova. Izbor danskih dokumentaraca, drama i komedija pružili su publici mogućnost da na pravi način shvate karakter danskog društva, kulture i mentaliteta uopšte. Filmovi su posebno bili interesantni za mlade ljude iz Niša jer govore o uslovima života mladih ljudi u Danskoj i predstavljaju probleme danske omladine.
 • U organizaciji pobratimljenih gradova, Arhusa i Niša, u Evropskom kutku održana je izložba pod nazivom „Dani Arhusa u Nišu”. Izlagači koji su učestvovali u ovoj izložbi su Ambasada Kraljevine Danske u Beogradu, Arheološki muzej Arhusa, Muzej starog grada Arhusa, Univerzitet u Arhusu, Muzej moderne umetnosti, zvanične turističke organizacije Arhusa i Danske – Visit Aarhus i Visit Denmark, Region Arhusa – kancelarija u Briselu, Danski parlament – EU kancelarija, Međunarodna srednja škola za EU, Program lokalnog ekonomskog razvoja na Balkanu (LEDIB) i danska kompanija nameštaja sa sedištem u Nišu „Ergomade”.

2010.

 • Grad Niš, Grad Orhus i Agencija za lokalnu demokratiju za centralnu i južnu Srbiju potpisali su 02.novembra Sporazum o partnerstvu na “Programu institucionalne podrške Grada Orhusa Gradu Nišu i Kancelariji LDA”.
 • Grad Niš formirao je Odsek za kapitalne investicije uz finansijsku podršku LEDIB programa. Zadatak Odseka je da kontinuirano informiše javnost o investiranju u kapitalne objekte, da promoviše opštu sliku Grada i određenih konkretnih poteza, inicijativa i aktivnosti, kao i konstantno praćenje investicija, analiza podataka i njihovo korišćenje u svrhe preduzimanja budućih poteza i inicijativa u domenu planiranja i izgradnje. To znači da će investitori na jednom mestu, na brži i jednostavniji način dobijati informacije i rešavati svoje zahteve.Odsek za kapitalne investicije će olakšati komunikaciju između lokalne samouprave i investitora, standardizazijom procedura, unapređenjem metoda rada i poboljšanjem kodeksa rada zaposlenih što je i osnovni cilj realizacije ovog projekta.Opremanjem prostora i angažovanjem desetoro edukovanih i kompetentnih lica za rad Odseka stvaraju se povoljni uslovi za pružanje usluga prema krajnjim korisnicima. Kupovinu opreme finansijski je podržao LEDIB program kupovinom računarske opreme.

2009

 • Potpisan je Protokol o bratimljenju sa gradom Orhusom
 • Grad Niš i grad Orhus potpisali su Sporazum o saradnji na projektu Centar za zapošljavanje – Job centar, koji obuhvata znanje i dugogodišnje iskustvo grada Orhusa, a implementiraće se u gradu Nišu i svim gradskim opštinama

2008

 • Potpisan Sporazum o jačanju kapaciteta između Programa LEDIB i grada Niša, osnovu koga su realizovani sledeći projekti:
  • Promovisanje preduzetničkih veština u srednjim stručnim školama
  • Izrada Strategije razvoja turizma grada Niša
  • Osnivanje odeljenja za kapitalne investicije
  • Nedeljni bilten MSP u okviru ”Narodnih novina”

2007

 • Program LEDIB (program lokalnog ekonomskog razvoja na Balkanu sa fokusom na razvoj sektora malih i srednjih preduzeća) i grad Niš potpisali  Memorandum o razumevanju